Strategický princip v Enneagramu – PRAHA

Gabriela von Witzleben – workshop Enneagramu

Termín: 12. 2 .2016 – 14.2.2016

Místo: Praha – bude upřesněno

Je nám ctí pozvat Vás na další workshop s Gabrielou von Witzleben, která se zaměřuje na pojetí Enneagramu jako modelu 3 energetických struktur (viz obrázek hlava/tělo/srdce). V rámci tohoto přístupu je možné velmi přesně pochopit motivace a vzorce v chování jednotlivců nezávisle na povrchních jevech a kategoriích.

Pojem „Enneagram“ pochází z řeckých slov „ennea” = devět a „grammos“ = tvar. Jde o syntézu západního pojetí psychologie a dřívějších duchovních tradic, které popisují dohromady 9 typů osobností. Oněch 9 typů osobností odpovídá 9-ti druhům struktur přežití – tedy vytěsnění traumat, kontrole, odporu. Děvět struktur přežití slouží jako ochrana a možnost „přežití ve světě“. Od ostatních typologií se odlišuje uchopením a pochopením hlubokých energetických struktur, nezávisle od obsahů toho, co, kdo a jak dělá. Gabriela von Witzleben používá nástroje, jež se člověk postupně naučí a které mu umožňují změnu.

Strategický princip v Enneagramu je účinným prostředkem při doprovodu procesů změn, strategického rozhodování a nasměrování. Práce s prostorovou šesti-figurální formou Enneagramu je zaměřena na impuls energetické podpory procesů změn a nového nasměrování v životě. Také se dá použít i při důležitých životních krocích a projektech jednotlivců nebo pracovních skupin. Energetická práce se strategickým principem je základně zaměřena na zdroje a umožňuje nezaujatý přístup k vlastním silným a slabým stránkám.

Obsah semináře:

  • Integrace triadického principu v koučinku a terapeutických procesech,
  • Analýza osobních strategických rozhodování a nasměrování,
  • Seznámení s rozdílnými možnostmi intervence pro práci s blokádami a nefunkčním podnikáním všeho druhu.

Seminář se koná v němčině a je simultánně překládán do češtiny

Přihlášení, cena a záloha: cena jednoho workshopu 3600Kč, je vyžadována záloha 1400Kč/os/workshop. Počet účastníků je omezen, proto je zavedena záloha.

Info: PhDr. Anna Perutková, + 420 731 128 094, anna@uzdraveni.eu