Ukázka z knihy Caroline Myssové Anatomie ducha

23.02. 2012

Energetické lékařství a intuice

Caroline Myssová považuje intuitivní nebo symbolické zření nikoliv za nadání, ale dovednost vycházející ze sebeúcty: “Tuto dovednost – a zdravé vědomí vlastního já – získáte mnohem snadněji, když dokážete myslet ve slovech, pojmech a principech energetické medicíny. Při čtení této kapitoly myslete na to, že naučit se používat intuici znamená naučit se interpretovat řeč energie.”

Lidské energetické pole

Caroline Myssová popisuje fungování lidského energetického pole následovně: “Všechno živé pulsuje energií, která obsahuje informaci. Nikoho nepřekvapí, že toto pojetí přijímají lidé praktikující alternativní nebo doplňkovou medicínu, ale existenci elektromagnetického pole vytvářeného biologickými procesy těla uznávají také někteří kvantoví fyzikové. Vědci přijímají skutečnost, že lidské tělo vytváří elektrickou energii, neboť živá tkáň vytváří energii.

Naše fyzické tělo obklopuje energetické pole zhruba ve vzdálenosti natažených paží. Jedná se o jakési informační centrum a vysoce citlivý systém vnímání. Prostřednictvím tohoto systému neustále „komunikujeme“ se vším, co nás obklopuje. Jedná se o jakousi vědomou elektrickou energii vysílající a přijímající informace z těl ostatních lidí. Lidé s intuitivními schopnostmi vnímají právě tyto informace přicházející z energetického pole.

Lékaři praktikující energetickou medicínu jsou přesvědčeni, že energetické pole každého člověka obsahuje a odráží jeho energii vytvořenou našimi vnitřními a vnějšími zkušenostmi – jak pozitivními, tak negativními. Tato emocionální síla ovlivňuje fyzickou tkáň v našem těle. Naše biografie – neboli souhrn zkušeností, které tvoří náš život – se tak stává naší biologií.

Zkušenosti, které přinášejí emocionální energii do našeho energetického systému, zahrnují minulé a současné vztahy jak osobní, tak pracovní; hluboké a bolestivé zážitky a vzpomínky; přesvědčení a postoje, což se týká rovněž víry a pověr. Emoce vzešlé z těchto zkušeností se ukládají v našem biologickém systému a podílejí se na vzniku buněčné tkáně, která vytváří kvalitu energie odrážející tyto emoce. Takové energetické vjemy představují řeč energie obsahující doslovnou a symbolickou informaci, kterou intuitivní lékař umí číst.

Uveďme si příklad informace, jakou může energetické pole poskytnout. Dejme tomu, že jste měli na základní škole problémy s matematikou. Znalost násobilky sama o sobě neobsahuje žádný emocionální náboj, který by mohl mít vliv na stav naší buněčné tkáně. Kdyby vás ovšem učitel ponižoval, protože vám násobilka nešla, obsahovala by taková zkušenost emocionální náboj, který by mohl poškodit buňky, zvlášť pokud byste na té vpomínce lpěli až do dospělosti nebo se podle ní rozhodovali, jak nakládat s kritikou, autoritami, vzděláním nebo neúspěchem. Člověk s intuitivními schopnostmi by dokázal zachytit doslovný obraz vaší zkušenosti s učitelem nebo jakýkoli jiný negativní symbol spojený s takovou zkušeností.

Pozitivní obraz a energie pozitivních zkušeností se v energetickém poli také uchovávají. Vzpomeňte si na situaci, kdy vás někdo chválil za dobře vykonanou práci, na projev laskavosti nebo pomoci. Cítíte pozitivní energii – příval osobní síly ve vašem těle. Pozitivní a negativní zkušenosti zanechávají stopu v buněčné tkáni i v energetickém poli. Neurobioložka dr. Candance Pertová dokázala, že neuropeptidy, tj. chemické látky aktivované emocemi, jsou myšlenky převedené ve hmotu. Naše emoce fyzicky přebývají v těle a působí na buňky a tkáně. Doktorka Pertová tvrdí, že ve skutečnosti není možné oddělit mysl od těla, protože stejné buňky, které vytvářejí a přijímají emocionální chemické látky v mozku, se nacházejí v celém těle. Tělo někdy reaguje emocionálně a vytváří emocionální molekuly, dokonce ještě dřív než mozek zaznamenal nějaký problém. Vzpomeňte si například, jak často vaše tělo reaguje na hlasitý zvuk dřív, než o tom stačíte přemýšlet.”

První princip: Biografie se stává biologií

V rámci prvního principu popisuje Myssová každého člověka jako živoucí historickou knihu. Říká: “Naše tělo obsahuje naši minulost – každou kapitolu, řádek a verš všech událostí a vztahů našeho života. Naše biologické zdraví se stává živoucí výpovědí vyjadřující naše síly, slabosti, naděje a strachy.

Každá myšlenka, která vás kdy napadla, putovala vaším biologickým systémem a vyvolala fyziologickou reakci. Některé myšlenky jsou jako hlubinné nálože – vyvolávají reakci v celém těle. Například takový strach aktivuje každou soustavu v těle: svírá se nám žaludek, srdce tluče rychleji nebo se začneme potit. Láskyplná myšlenka může naopak celé tělo uvolnit. Některé myšlenky jsou jemnější a jiné dokonce nevědomé. Mnohé nemají smysl a prolétnou tělem jako vítr sítí, nevyžadují žádnou vědomou pozornost a jejich vliv na naše zdraví je minimální. Každá vědomá myšlenka – a mnoho nevědomých – však vyvolává fyziologickou reakci.

Všechny myšlenky, bez ohledu na jejich obsah, nejprve vstoupí do našeho systému jako energie. Myšlenky obsahující emocionální, mentální, psychickou nebo duchovní energii vyvolávají biologické reakce, které se ukládají v naší buněčné paměti. Právě takovým způsobem proniká každodenní zkušenost pozvolna do našeho systému.”

Druhý princip: Osobní síla je pro zdraví nezbytná

“Síla je základem lidské existence”, popisuje Myssová. “Naše postoje a vzorce přesvědčení, ať pozitivní či negativní, představují pouze způsob, jakým definujeme a užíváme či neužíváme sílu. Potíže se silou se nevyhýbají nikomu. Můžeme se potýkat s pocity nedostatečnosti nebo bezmoci, usilovat o kontrolu nad ostatními lidmi a událostmi, abychom z nich mohli čerpat sílu nebo si vytvořit pocit bezpečí (což je v tomto případě synonymum pro sílu) v osobních vztazích. Mnozí lidé onemocní, když přijdou o něco, co pro ně představuje sílu (peníze, milenec, rodič nebo dítě). Náš vztah k síle je podstatou našeho zdraví.

První princip, podle něhož je biografie naší biologií, úzce souvisí s druhým principem, totiž že osobní síla je nezbytná pro zdraví. Síla působí jako prostředník mezi vnitřním a vnějším světem a přitom komunikuje jazykem mýtu a symbolů. Vezměme si například nejběžnější symbol síly – peníze. Když si člověk zvnitřní peníze jako symbol síly, jejich nabytí a kontrola pro něj představují také symbol zdraví: když získá peníze, jeho biologický systém přijímá signály, že do jeho těla proudí síla. Jeho mysl vysílá do biologického systému nevědomou zprávu: „Mám peníze. Jsem zabezpečený. Mám sílu a všechno je v pořádku.“ Tato pozitivní zpráva vytváří zdraví.

Peníze samozřejmě nikomu nezaručí zdraví, ale jejich nedostatek se bezpochyby pojí s bezmocí a nemocí. Vyděláváte-li málo nebo najednou přijdete o peníze, váš biologický systém může zeslábnout. Vzpomínám si na muže, který v polovině osmdesátých let vydělal peníze ze všeho, na co sáhl. Jeho firma prosperovala a on sám měl energii deseti lidí. Pracoval do večera, dlouho do noci se bavil ve společnosti a ráno byl v práci jako první. V říjnu 1987 došlo ke krachu na burze cenných papírů, který postihl i jeho firmu – během několika měsíčů se mu zhoršilo zdraví. Měl migrény, poté se přidaly bolesti spodní části zad a nakonec vážné střevní potíže. Nemohl už do večera pracovat ani chodit do společnosti jako dřív a veškerá jeho činnost spočívala ve snaze udržet si svoji finanční situaci. Ten muž netušil, že své zdraví „nastavil“ na vydělávání peněz, ale jakmile onemocněl, souvislost mezi zdravím a penězi byla okamžitě zřejmá.

Všichni máme bezpočet symbolů síly a každý takový symbol má svůj biologický protějšek. Mladý zubař s rakovinou slinivky břišní měl jako symbol síly svou práci. Protože však začal práci nenávidět, den za dnem ztrácel sílu. Úbytek síly vyvolal biologickou reakci, která nakonec vyvolala neléčitelnou nemoc.

Naše životy jsou vystavěny na symbolech síly: penězích, moci, titulu, kráse, bezpečí. Lidé, kteří zaplňují naše životy, a rozhodnutí, která činíme každým okamžikem, představují výrazy a symboly naší vlastní síly. Často váháme, zda se máme vzepřít člověku, který má podle našeho názoru větší sílu než my, a mnohokrát s něčím souhlasíme jenom proto, že jsme přesvědčeni, že nemáme sílu odmítnout. Mnohé situace a vztahy určuje poměr síly: kdo ji má a jak si může udržet svůj podíl.

Naučit se symbolickou řeč energie znamená naučit se hodnotit stav vlastní síly a síly ostatních lidí. Energetická informace je vždy pravdivá. Můžete s něčím na veřejnosti souhlasit, ale vaše energie prozradí, jak se skutečně cítíte, a skutečné pocity se nějakým symbolickým způsobem vždy projeví. Náš biologický a duchovní systém se snaží vyjádřit pravdu a vždy nalezne způsob, jak to udělat.

Musíme si uvědomit, co nám dává sílu. Vyléčení z jakékoliv nemoci napomůže, když rozpoznáme své symboly moci, symbolický a fyzický vztah k těmto symbolům a budeme vnímat informace, které nám o nich podává tělo a intuice.”

Třetí princip: S léčením si můžete pomoci sami

Asi nejdůležitější v jakémkoliv léčení je fakt, že člověk musí sám chtít se léčit a musí najít sílu si pomoci. Myssová toto rozvádí: “Energetická medicína je holistická filosofie, která učí: „Jsem zodpovědný za své zdraví. Na jisté úrovni jsem se proto podílel na vzniku této nemoci. Mohu se podílet na jejím vyléčení, tím že vyléčím sebe sama neboli svou emocionální, psychickou, fyzickou, duchovní bytost.“

Vyléčení ovšem neznamená uzdravení z fyzické nemoci, které nastane, když jsme úspěšně zastavili nebo ukončili fyzický postup nemoci. Odstranění nemoci na fyzické úrovni však nemusí znamenat, že pominulo emocionální a psychické napětí, které bylo součástí této nemoci. V takovém případě je možné, a často pravděpodobné, že se nemoc znovu objeví.

Proces léčení v rovině fyzického těla je pasivní; to znamená, že pacient má sklon podrobit se předepsané léčbě, místo toho aby se aktivně postavil nemoci a opět nabyl zdraví. Léčení v pravém slova smyslu je naopak aktivní vnitřní proces, který zahrnuje přehodnocení vlastních postojů, vzpomínek a přesvědčení s cílem zbavit se všech negativních vzorců, které brání plnému emocionálnímu a duchovnímu uzdravení. Taková vnitřní inventura vede nevyhnutelně k přezkoumání vnějších poměrů a k snaze udělat takové změny v životě, které uvedou v činnost vůli – vůli vidět a přijmout pravdy o vlastním životě a o tom, jak jsme užívali své energie, ale také vůli začít používat energii k vyjádření lásky, sebeúcty a zdraví.”