Semináře o dechu – BRNO

Vede: MUDr. PhDr. M. Krejčíř

Původní cyklus seminářů obohacený o nové skutečnosti

Život je hledání středu – harmonie, pokoje, radosti

Výdech…napřed vydechněte, úplně všechno…pak počkejte – a nádech přijde sám, stane se to…, tělo si to zařídí…věříte tomu nebo máte strach vyzkoušet všechno vydechnout, odevzdat a čekat? Je to o důvěře…o důvěře v moudrost těla, o důvěře v život…

Seminář o věcech triviálních, každodenních…a při tom neuvěřitelně objevný – každodenně se totiž můžete dotýkat zázraku života, přírody, svého těla – toho úžasného nástroje, který nám tu umožňuje být, můžete pociťovat začlenění do řádu přírody v dnešní virtuální době, vnímat pocity dávno zapomenuté a dorozumívat se sami se sebou.

  • Pokud vědomě děláme s dechem, nutí nás to dělat drobné změny, vnímat tělo a dochází ke sladění, propojení energetického a materiálního, harmonizujeme jin s jangem
  • Laskavě vnímáme a respektujeme sami sebe, objevujeme svou vnitřní svobodu
  • Posilujeme životadárné síly, které jsou v nás
  • Vše je diagnóza a zároveň terapie
  • Jediný limit je naše ochota věnovat se sám sobě

Teorie a praxe vycházející ze starých východních učení prověřená a podaná v seminářích „Dýchání“ MUDr. PhDr. M. Krejčířem, lékařem, psychologem, terapeutem celostní medicíny, praktikujícím východní učení (jóga, tajji, či-kung, tibetská cvičení), autorem 3AXIS BODY LOOK LAGUAGE

Dech I. O dýchání – základní poznatky o dechu, praktická cvičení harmonizace dechem, diagnostika…. (24.1.2015)

Dech II. Dech a pohyb – propojení dechu a pohybu,… jarní, letní, podzimní, zimní pohyb – jak cvičit a harmonizovat se v rytmu roku, dne – nepatrná změna řízení pohybu umí zefektivnit cvičení o mnoho procent,…(21.3.2015)

Dech III. Dech a zvuk – dech – zvuk – čakry – pročišťování, harmonizace, propojení celého těla…(23.5.2015)

Při všech seminářích zohledňujeme individuální návrhy a náměty účastníků k tématu, začleňujeme do programu, který je pak ve výsledku modifikovaný podle skupiny.

Cena za seminář 1800,-Kč, při koupi celku celková cena 5000,-Kč, při zamluvení místa záloha 600,-Kč za seminář, doplatek v hotovosti na místě

Semináře na sebe navazují, je možné vstoupit do kteréhokoliv, ovšem s rizikem absence některých skutečností z předcházejících seminářů, preferenci mají zájemci o celý cyklus „Dýchání“

Semináře se konají v Brně, Mendlovo nám.1a, 9.00 – 18.00 hod., pauza na oběd, káva, čaj k dispozici, přezutí s sebou, pohodlný oděv – možnost sezení na polštářích na zemi.

Přihlášky na mail dotekprozdravi@gmail.com

Jana Daňková, www.dotekprozdravi.cz, tel. 776015605