Reference

REFERENCE K WORKSHOPU S RADIMEM RESSEM 16.5. – 20.5.

RnDr: Mária Boškovičová, Praha:

Individuální přínos metody pro mne: Modely traumatu a práce na sobě s využitím těchto metod mně umožnily porozumět sobě samé, mým blízkým i jiným lidem. Trauma teď vnímám jako evoluční prostředek vývoje lidského mozku, myšlení a cítění. Vidím ho ve formě opakujících se symptomů a mechanizmů mého jednání. Po spuštění emočních prožitků, které k danému traumatu patří, se podaří mnohem snáze měnit vyjeté koleje návyků, které zhoršují kvalitu mého života a ohrožují jej. Také u sebe objevuji i dosud skryté schopnosti a potenciál.

Obecný přínos metody: Tento empiricky ověřený přístup vnímám v souladu s novámi vědecky akceptovanými metodami výzkumu mozku – neuroplasticita  mozku, zrcadlové neurony a také zákonitostmi kvantové fyziky – jako něco velmi využitelného pro každého jedince, kdy dochází ke změně  podvědomí a následně tím dochází i ke změně mysli. Bez volního úsílí, či častěji programem přežití, který nás nepředstavitelně žene a jediným výsledkem je náš pocit vlastní sebehodnoty, bez kterého náš život vnímáme jako bezsmyslný. Přitom ale často zcela zničíme svoji energii a mnohdy i onemocníme…..Touto metodou můžeme dosáhnout bez  této sebezničující ceny – našeho zdraví!

Dle mých zkušeností je tento přístup velmi efektivní v tom, jak je možné rychle zpracovat a uchopit podstatu duševního traumatu, zředit jeho stopy v těle i mozku, případně postupně vytvářet nové žádoucí mozkové struktury a uvolnit tělo, duši i mysl.

Jedinečnost. Je to jediná pro mne známá metoda, kde lze pracovat i s mou nemluvící, neslyšící dcerou s autistickými rysy, která je nepolíbená nánosy civilizace i klasické vzdělanosti. Je neuvěřitelné, jak bez jakéhokoliv pochopení toho oč jde, se dokáže napojit na terapeuta, neverbálně sdělí, co potřebuje a naprosto přesně intuitivně respektuje pokyny lterapeuta. Po ukončení práce vyjádří spontánní spokojenost a nadšení  – tleskáním, skákáním. (Jedná se o experiment s mým souhlasem jako matky.)

Hodnocení lektora: Jedná se o metodu fyzicky bolestivou (podobně jako u Vojtové metody v případě DMO). Pracuje se s mozkovým kmenem, kde se následně spouštějí velmi silné zablokované emoce. Tato práce proto od lektora vyžaduje nesmírné fyzické, psychické, profesionální nasazení i velkou míru zkušeností. V případě přestávky potřebuje terapeut izolaci od klientů, z důvodu načerpání vlastních sil. Samotný proces vyžaduje naprosto direktivní vedení klienta terapeutem i maximální spolupráci klienta. Terapeut Radim Ress toto vše vkládá do své práce více, než na 100%. Avšak i jeho skrytou jemnost, laskavost, něžnost, bázlivost a jiné vlastnosti v pozadí, které jako účastníci kurzu chceme vidět, se přesto objevují v konstelační práci. Jestliže mám jako klient  v daný moment otevřený přístup ke svému srdci, mohu toto vše silně vnímat.  I přes velkou závažnost tématu dokáže situaci odlehčit humorem – práce se zpříjemní a vše jde snáz a lépe! Děkujeme za změny, které následně v našem životě přicházejí…..Je nutné zažít!

Alena Řehová, Jeseník:

Můj rodinný systém je zatížen sebevraždami a rakovinami, a tak ani já sama nevím, kolik času mně zbývá … Jenže já nehodlám čekat a díky Anně Perutkové a především působením prožitých seminářů terapie traumatu pod vedením Radima Resse jsem „skrze odpor a strach na královské cestě k nevědomí.“ A že je to kolikrát bolestivé …

Ráda se miluje, ráda jí

ráda si jenom tak zpívá,

vrabci se na plotě hádají,

kolik že času jí zbývá.

Než vítr dostrká k útesu tu její legrační bárku

a Pánbůh si ve svým notesu udělá jen další čárku.

Psáno je v nebeské režii, a to hned na první stránce,

že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce.

Úplně na konci paseky, tam kde se ozvěna tříští,

sedí šnek ve šneku pro šneky – snad její podoba příští.

Ráda se miluje, ráda jí,

ráda si jenom tak zpívá,

vrabci se na plotě hádají,

kolik že času jí zbývá.

Karel Plíhal

Obejmi démona!

Nemůžu dopředu nemůžu dozadu,

ba ani na místě nemůžu stát.

Zbývá se pomalu zavrtat do hlíny …

Anebo vzlétnout snad?

Milan Ohnisko

Mgr. Alena Mikulová Ostrava:

Individuální přínos metody pro mne: Na semináře jezdím od dubna roku 2012. Objevila jsem u sebe spoustu nového, co jsem doposud o sobě vůbec nevěděla. Projevovalo a zviditelňovalo se pouze různýmy symptomy v osobním, pracovním životě a také různými zdravotními obtížemi. Nejvýrazněji se u mě tato práce sebou pozitivně projevila vyléčením astmatu, který mě obtěžoval již pátý rok. Brala jsem dokonce již pravidelně silné léky. Toto považuji za naprosto přesvědčivý důkaz účinnosti této metody.

Obecný přínos metody: Výnikající metoda,která pracuje na úrovni, těla, duše i mysli. Zpracovávání a uvolňování trangeneračních i biografických traumat a její vliv se promítá do celého rodinného systému  jedince i jeho ůvodní rodiny. Témata se postupně řeší ve stále se prohlubující úrovni. Účinnost je neuvěřitelně silná a projeví se takřka ihned. Myslím že se jedná o metodu která je využitelná pro každého člověka. Je potřeba mít odvahu zúčastnit se, ztratit obavy a strach. Stojí za to překonat počáteční nedůvěru i pocity paniky z nového poznání sebe sama. Pro mou práci psychologa, je vše  na semináři nesmírně obohacující i podnětné.

Hodnocení lektora: Práce lektora je vynikající. Zejména hodnotím teoretickou vybavenost s velmi přehledně graficky upravenými materiály. Následné propojení s praxí a hluboká lidskost pana Resse a jeho snaha pomoci, tak co je pro jedince v dané chvíli únosné. Většina kritiků této metody poukazuje na aspekt víry na kterém jediném záleží. Toto zcela vylučuje práce s hluchou i němou 17 letou dívkou, dokonce postiženou autismem. Její reakce i postupné zlepšování jejího stavu je rovněž zcela očividné. Děkuji za sebe i za všechny.

Mgr. Marie Halašová

Individuální přínos pro mne: Práce s traumaty, jejímž průvodcem je lektor a terapeut Radim Ress mně umožňují především poznat sebe sama. Je krásné a zároveň překvapující na sobě pozorovat celkovou proměnu, která mi umožňuje zbavit se svázanosti, podceňování a dalších postojů a charakterových vlastností, které mě pronásledovaly v mém dosavadním životě. Začala jsem více cítit své potřeby. Již umím lépe pracovat i se svým tělem. Pravidelně jezdím i k panu Ing. Morávkovi, který předepíše bylinky a harmonizační cvičení přímo na míru. Když se skloubí práce s tělem, správná životospráva a Radimova práce s traumaty, je úžasné, jak se člověk postupně zotavuje, uzdravuje a to nejen jeho tělo, mysl, ale i duše. Je to cesta někdy bolestivá, vyžadující velko trpělivost, sebezapření, ale přesto to stojí zato! Je skvělé mít v rukou  klíč k vlastnímu životu!

Zkušenosti ze ostatních seminářů s Radimem Ressem

Mária, RNDr. z Prahy

Načasování seminářů, zelená esence, Radimův seminář s teorii o traumatu a s ochutnávkou energetického enneagramu, včetně semináře diamantové tělo asi s týdenním odstupem, se pro mne ukázalo jako velice plodné. Jednak z hlediska osobnostního, tak i z hlediska porozumění, zvědomění a praktického uchopení daných procesů. Momentálně vše vědomě zařazuji do svého života, hraji si s tím. Postupně chci vše využívat i pracovně. V zelené esenci se otevřela otázka vztahu k sobě, k mému ženství – individuálně i generačních souvislostech. Toto téma velmi intenzivně prostupovalo seminářem konstelací u Radima, včetně modelů traumatu, oporu vědomého i nevědomého. Zakončení semináře energetickým enneagramem mi umožnilo plně si uvědomit kam patřím. Energetické pole bylo pro mne pole naprosto neorané, neznámé a nové. Na teorii i praktické zkušenosti z Radimova semináře plynule navázal seminář diamantového těla s Prasadamem. Takže se mi dokonale snoubí teorie s praxí. Momentálně uvádím do svého života!

Výrazně se zlepšila komunikace mezi mnou a mužem. Můžu s ním o těchto věcech diskutovat, přirozeně přicházejí relativně jednoduché věty, kterými dokážu muži vysvětlit podstatu toho co chci sdělit, cítím že mi rozumí, on to také tak vnímá. Muž víc vnímá svou skutečnou mužskou sílu a já svou ženskou sílu. Snadněji se rozhoduji. Více vnímám souvislosti všeho i to co se děje kolem mne. Podstatně méně hodnotím jiné a začínám hlavně si uvědomovat, že mně nějak méně zraňují věci, které nemohu ovlivnit. Mária

Lída, Mgr. z Krnova

Jak se semináře u Radima projevují na mé fyziologické úrovni je vidět z měření na KARDiVARu. Vždy jsou hodnoty na úrovni těch nejlepších hodnot. Kéž by se to již udrželo!

Na semináři pana Radima Resse v Jeseníkách jsem byla podruhé. Tento zajímavý seminář mi byl doporučen PhDr. Annou Perutkovou, které jsem nesmírně vděčna a s velkou úctou se před ní skláním, že mi ukázala cestu k mému uzdravení. Je mým rádcem a průvodcem po té cestě, která se po malých krůčcích přibližuje k tomu vysněnému a dlouho očekávajícímu cíli „UZDRAVENÍ“.

Tato vysněná cesta u mě nevede přímo, ale občas se vychýlí nebo na malou chvíli zastaví. Vím, že v těchto těžkých okamžicích mám na blízku předobrou duši Aničku, která mě s velkou láskou, dobrotou, trpělivostí a moudrou radou převede přes tyto překážky. Mám v ní velkou oporu a důvěru, že mě v tom nenechá.

Je to Anna Perutková, která mě sem přivedla, aniž bych tušila, že jsem tady na tom nejsprávnějším místě. Pan Radim je člověk, který své práci rozumí a je v ní neuvěřitelný profesionál. Vyžaduje naprostou kázeň, přesnost a někdy působí velmi přísným dojmem. Když jsem po několika hodinách pronikla do způsobu jeho práce, konstatovala jsem, že při této náročné práci je to přímo nutnost.

Již osm let se léčím s anxiózně – depresivní poruchou. Měla jsem i těžké stavy, kdy jsem vůbec nechodila, nemohla jsem ani jíst. Dlouhodobý stres se somatizoval i na orgány. Lékaři měli podezření na roztroušenou sklerózu nebo dokonce nádor na mozku. Vše bylo ale vyloučeno a já byla od celého začátku přesvědčena, že za vším stojí moje psychika. Před třemi lety jsem byla hospitalizována v nemocnici, trpěla jsem tak velkou úzkostí a s ní souvisejícím velkým napětím v těle, že jsem nemohla zřetelně mluvit, chodit ani spát. Svůj stav jsem přirovnávala k přefouknuté pneumatice. Už tehdy mi tělo signalizovalo, že můj stres, který je ve mně léta, potřebuje vyhnat

fyzickou silou. Tehdy jsem lékařům říkala, ať mě zmáčknou nějaké body na těle, aby mě „odpustili“. Také jsem jim kladla otázku, že v dnešní době přece musí existovat nějaký přístroj, který změří stav nervové soustavy. Bohužel, neuměli, nevěděli. A já už dneska vím, a to díky Aničce, že se dá změřit index stresu, stav autonomní nervové soustavy kardivarem. Díky Radimovi vím, že pokud se chceme zbavit psychických problémů, že se musí hledat příčina traumatu nejen v životě nemocného, ale často se musí pátrat po příčině u našich předků a i do takových hlubin psyché se Radim nebojí vydat. Používá metodu EMI, pracuje na úrovni duše, pracuje také s mozkem a tělem. Jeho konstelační práce s traumaty tak i teoretický výklad mi zčásti odhalily příčinu mých obtíží. Už je to pro mě uchopitelné a to co mohu uchopit a pojmenovat, tak s tím mohu na sobě lépe pracovat. Už je mi jasné, proč jsem stále byla vyčerpaná, co mě vedlo do programu přežití, do neustálého výdeje energie nad mé možnosti a pak ke kolapsu, který zákonitě musel nastat.

Na jeho seminářích je dobré i to, že se snaží k předešlým tématům vracet. Jeho výklad je pro mě stále srozumitelnější a přínosnější. Velikým přínosem na lednovém semináři byl praktický i teoretický výklad triadického principu. Uvědomila jsem si další příčinu mých problémů. Jsem přesvědčena, že po skončení dalšího semináře budu zase o nějaký ten krůček blíž na cestě k uzdravení. A za to upřímně Vám oběma Aničko i Radime děkuji – každý máte na mém uzdravení velký podíl! Lída

Josef, MUDr. z Liberce

Zasílám ti několik slibovaných postřehu, které mám ze setkání s Radimem. Zapůsobil na mne svým precizním, profesionálním přístupem k tématu a úžasnou didaktičností. Mne oslavil hlavně tím, že jeho pojetí stojí na obdobných sloupech podobných i mému profesnímu a životnímu nahlížení, jež nelze oddělovat. Jeho práce může zpočátku být až lehce šokující, přesto umožňuje skutečně hledajícímu nebývalý vhled do oblasti svého života, jímž je jinak velmi neuchopitelný pojem duše. Navíc imponuje i šíří metod, s nimiž pracuje. Pepa

Alena, Mgr. z Ostravy

Byla jsem spokojená s víkendem s Radimem Ressem jak po teoretické stránce, tak i po praktické stránce. Rozšířila jsem si své vědomosti. Také jsem měla možnost si něco vyzkoušet a pracovat se svými traumaty. To pro mně bylo také velmi přínosné. Velmi mě oslovil enneagram. Postupně budu tyto nabyté zkušenosti aplikovat ve své psychologické praxi. Vyzkouším metody jak na našich žácích (což už dělám i nyní). Chystám i své kurzy pro veřejnost. Výsledky mě fascinují. Těším se na další setkání. Alča

Radka z Liberce

S obsahem i náplní semináře jsem byla velmi spokojena. Dozvěděla a ujasnila jsem si spoustu poznatků. Jsem také maximálně spokojena s Radimovým profesionálním přístupem. Maki

Markéta z Krnova

Seminář je vedený precizně a s velkou profesionální erudicí. Vše je vysvětleno velmi podrobně a dostatečně.

Líbí se mi, že mají všichni účastníci formou prožitku zažívat různé situace a osudy. Není náhodou, že jsou vybrání právě oni. Ta rezonance podobností životních příběhů je fascinující. Radim má výborný cit a znalost pro vedení konstelací i využít dle potřeby i ostatní metody. Vždy odjíždím spokojená a nadšená.Děkuji

Alena z Jeseníku

Líbí se mi, že mají všichni účastníci formou prožitku zažívat různé situace a osudy. Není náhodou, že jsou vybrání právě oni. Ta rezonance podobností životních příběhů je fascinující. Radim má výborný cit a znalost pro vedení konstelací i využít dle potřeby i ostatní metody. Vždy odjíždím spokojená a nadšená.

Prožití semináře s Radimem Ressem je mně velkým přínosem při řešení mého problému – sebevraždy v rodině.

Po absolvování dvou seminářů s možností postavení rodinných konstelací i dalších metod jsem si uvědomila, že téměř vymizely mé silné emoční reakce úzkosti a pocity lítosti v situacích, kdy jsem měla promluvit o sebevraždě mé maminky a mého bratra – záhy po ní. Skoro dvacet let bylo toto téma pro mě tabu a nedokázala jsem o tom nejen mluvit, ale dokonce si uvědomuji i velmi silný výmaz paměti. Vnímám, že postupné řešení mé záležitosti je pro mě velmi důležité ve vztahu k mým dětem i v partnerství a ráda bych dále pracovala na sobě absolvováním dalších seminářů. Děkuji. Alena

Miroslava z Ostravy

posílám stručně informaci po druhém semináři s Radimem Ressem

– řešila jsem autonehodu

– pocit samoty

– velmi silný zážitek, který ještě zpracovávám a ještě krátká doba na vyjádření

– cítím ale malinkou radost s určité stability a respektu okolí

– určitých změn si spíše všímá okolí,rodina

– do budoucna chci řešit stále stejné emoce, strach, odpor, který mě ovládá a neumím to sama změnit. jsem velmi ráda, že jsem součásti semináře.

Také se musím zmínit o tom, že již po první terapii u PhDr. Anny Perutkové se změřením indexu stresu na KARDiVARU došlo velmi rychle ke změně v mých postojích. Hladina stresu i emoční zátěž se uvolnila a stále se pomalu s jejím vedením dostávám k dalším metodám, které vedou ke zlepšení stavu a postupnému uzdravování. Mirka

Monika, MUDr. z Krnova

Prožitek z víkendu byl velmi intenzivní, po předchozích zkušenostech z různých konstelací se mi toto jeví jako spojení toho sofistikovaného a logického s tím božským, jemnohmotným a neuchopitelným. Profesionalita Radima Resse s řádem a disciplinou tomu dávala směr a sílu, která ve mne stále přetrvává. Sama jsem si odkryla hluboké trauma, které se přes prožitek na těle i duši – doufám už jen – bude rozpouštět a mne bude lépe s pochopením nutnosti si právě toto odžít.Velmi děkuji za možnost zúčastnit se semináře. Monika

Miroslava z Krnova

Moc děkujeme že jsme se mohly zúčastnit víkendu s Radimem Ressem. Velice si vážíme co pro nás děláš. Také konečně začínám více chápat i teorii a dávat si vše do souvislosti. Cítím se velmi uvolněně a mám pocit, jako by se mělo vše v životě vyřešit naprosto bez problému. Nějak se méně stresuji a vždy si říkám, když něco nevyjde, tak je to pro to, že má vyjít něco jiného. Troufnu si říct, že jsem tento pocit ještě nezažila. Seminář se mi moc líbil a bylo to super !!!! Mirka

Karla z Jeseníku

Před seminářem jsem se cítila spokojeně a dobře. Šla jsem na něj jen pro to, že jsem si to“kdysi“ slíbila a že jsem měla dojem, že to pro mě bude bude přínosné…A bylo!

Jako minule i předminule. Radim má dar upozornit /někdy ovšem velmi neurvale/ na to, čím jsem smýkána a zachytit to a vytáhnout na světlo boží, za což velmi děkuji!!! Tedy v řeči Radima, dokáže vnímat symptomy i velice jemné až nezachytitelné, které ukazují na trauma, se kterými potom pomocí konstelací i jiných technik pracuje. A řekla bych, že účinně! Modřiny už mi vybledly.

Po semináři jsem se cítila skvěle! Bez zátěže, volně, pohyblivě a jako bych zase brala svou důležitost i „životní problémy“ hravěji a s větší lehkostí, ale ne lehkovážněji.

Veliké odlehčení vnímám i v rodině. Předtím jsem si neuvědomovala nějaký zvláštní problém, bylo nám dobře, ale po semináři je vše jednodušší a hravější, jako bychom sundali nějakou zátěž o které jsme ani nevěděli. Takže není to jednoduché, občas je to přímo masakr, ale stojí to zato. Děkuji.

Dokonce jsem nalomená, že bych se pustila do EMI, což bych před seminářem nečekala;-)

Jo a zapoměla jsem napsat, že obdivuji tvou vytrvalost a sílu a chuť do organizování, neboť bez toho by žádný seminář nebyl!!!!

A Radimovi bych nejvíce poděkovala za vyslovení problému/či symtomu/ na který se chtěl pomocí konstelace podívat, protože to je asi to nejtěžší….přiznat si a naplno veřejně vyslovit… opustit bezpečí znalostí, dovedností, geniálních myšlenkových konstrukcí a pustit se na tenký led vyjádření, přiznání, či dokonce „prožití“ své slabiny… Kajka

Adéla, Ing. z Jeseníku

Líbilo se mi propojení praktických ukázek s teorií, která tak byla lépe uchopitelná. Celkově byla teorie Radimem velmi srozumitelně podána a neměla jsem problémy s jejím pochopením. Velmi se mi líbí se mi také vedení konkrétních konstelací. Je při té práci vidět cit i zkušenost. Co bych vytkla, je příliš velký počet účastníků, což mělo negativní vliv na uvolnění se v práci ve skupině

Miluše z Brna

Můj dojem je příliš emotivní a pro mě nesmírně syrový. Je to nejvýstižnější slovo. Odehrávají se ti před očima osudy a životy lidí, kteří se třeba půl života za svůj problém stydí a trápí se tím. A jedna hodina práce s Radimem a vyklube se jak žila celá rodina! Místy jsem ani nadýchala, bylo to jako detektivka…. Krize, proboha, jak to jen zmáknout!!!! Ještě teď to ve mně vře, jak to vše probíhalo… Děkuji Míla

Eva ze Zlatých Hor

Cítím se opravdu dobře a těším se, když jsem se dozvěděla o možnosti zúčastnit se výcviku s  Radimem Ressem terapie traumatu, byla jsem touto nabídkou potěšena. Mám různé zdravotní problémy, traumata z dětství a tak mě tato oblast zajímá. Byla jsem zvědava na průběh semináře, měla jsem určitou představu, avšak tento způsob vedení výcviku veškerá moje očekávání překonal. Bylo úžasné aktivně se podílet na této práci, bylo neuvěřitelné prožívat i role zástupce, kdy jsem měla možnost procítit a prožít rozličné životní role a osudy dalších účastníků. S mnoha rolemi jsem se ztotožňovala, rezonovaly s vlastními zážitky a situacemi z mého života. Radostně konstatuji, že se zlepšil můj zdravotní stav, cítím více volnosti a svobody, zlepšila se moje komunikace s okolím a jsem velmi vděčna za tuto zkušenost. Chtěla bych napsat mnohem více, popsat, jak se mi změnil a hlavně zpříjemnil život, ale nenacházím slov. Děkuji. Eva

Ivana, MUDr. ze Šumperka

Na Radimově práci opakovaně obdivuji jeho systém, propracovanost, jasnou logiku a schopnost předat srozumitelnou formou (alespoň tedy pro mne) vše potřebné. Od minulého semináře, kterého jsem se zúčastnila vloni na jaře jsem přivítala větší „lidskost“, menší tvrdost a nekompromisnost. Tyto projevy ve mne vyvolávají pocit vynucené autority /tedy pro mne červeného hadru/ a již předem se zavřu a nespolupracuji. Jsem ráda, že toto odpadlo, celkově se atmosféra uvolnila, jednoznačně ku prospěchu věci. Změknutí lektora zjevně koresponduje i se změnami jeho osoby. Jsem tomu ráda. Stále při sledování Radimovy práce zkoumám a opakovaně se ptám, zda je nutné pracovat s bolestí. Můj vnitřní odpor k tomuto přístupu jednoznačně „vylezl“ u mé vlastní konstelace. Asi i pro mne toto téma má podstatný smysl – více se tudy zaměřím při svých konstelacích. Po setkání jsem konečně nastoupila ve svých seminářích cestu tímto směrem. A zcela spontánně jsem začala pracovat s EMI /rok po výcviku/, naprosto přirozeně a velkou účinností. Co mi na semináři chybělo, byl voice dialog, který nebyl uskutečnšný. Radim sám postrádal voice :-). S víkendem jsem byla spokojená, ale vidím na lektorovi, že začíná „ujíždět“ a ztrácí trošku půdu pod nohama. Ne ve své práci, ale ve svém životě. Rovnováha je nutná a je těžké ji při této práci udržet. Potom toužíme po něčem, čím zároveň pohrdáme. Sorry, to je můj postřeh. Hodně štěstí. Ivana

Červené esence

Rosťa, 2. 2. 2010

O existenci tohoto semináře jsem se dozvěděl náhodou od známé, která ho absolvovala. Byla velmi nadšená, až to ve mně budilo nedůvěru. Nakonec mi to ale nedalo a přihlásil jsem se. Asi to byla zvědavost. První dva dny jsem seděl a vše pozoroval, s jistou dávkou nedůvěry, čekal jsem nějakou, možná i „chytrou“manipulaci, ale ta se nekonala. Naopak, potkal jsem se tam s tolerancí a velkým pochopením pro lidskou individualitu i slabost. Seminář mi přinesl inspiraci pro můj osobní růst a také přes 20 nových přátel. Jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit. A příště zas.

Hanča S., 2. 2. 2010

Už pár roků se snažím najít příčinu svých kožních problémů. Vyzkoušela jsem klasickou terapii u psychologa, kineziologii i konstelace. Ale seminář Červené esence byl doposud to nejlepší, co mě potkalo a věřím, že právě tohle je způsob, jak si sama můžu nejlépe pomoci. Bylo pro mě těžké a bolestivé se znovu podívat do svého dětství, ale teď jsem opravdu ráda, že jsem to zvládla. A za to bych chtěla ze srdce poděkovat Prasadamovi a Martince. Bez jejich pomoci a vstřícnosti bych nejspíš nebyla tam, kde jsem teď, nebo by ještě dlouho trvalo se sem dostat. Mockrát děkuji.

Marie V, 2. 2. 2010

Přijela jsem na seminář proto, že vše co jsem doposud dělala, myslela, praktikovala, a je mi 53 let, mělo zásadní výsledek – strachy, úzkosti, stresy a hlavně stálé přemýšlení, jak z toho ven. Každá návštěva lékaře mi potvrzovala, že to je stres, stálé přemýšlení…“Nedokážu si pomoci, co s tím? Já to zkrátka nevymyslím!“. A najednou mi někdo ukázal cestu, kde je „zakopaný pes“ a co s tím. Dostalo se mi tolik pochopení, přijetí, nic nebylo špatně, každá otázka měla smysl, bylo řešení a hlavně jsem prožila, jak nádherné je mít se ráda, žít svůj život… Bylo mi ctí potkat Prasadama a být jeho žákem. Jsem vděčna Bohu.

Zuzana D., 2. 2. 2010

Chtěla bych moc poděkovat za to, že jsem se mohla na všechno kolem sebe podívat novýma očima a uvědomit si, že mohu být šťastna, když jsem sama sebou. Jak je důležité se na svět pouze nedívat, ale umět ho vnímat a cítit svým srdcem.

Iva M., 2. 2. 2010

Na Červenou esenci jsem jela, protože má přítelkyně neměla s kým jet. Sama jsem potřebovala změnu prostředí, přijela jsem tuto výzvu a jela na výlet… Měla jsem pocit, že nemám co řešit, můj život jde poslední dobou v klidu a pohodě… Nicméně…! Kurz byl o velkých emocích, otevírání toho, co bylo „přeléčeno“ nikoliv „vyléčeno“. Vztek, vzdor, zlost se přetavovaly v pokoj, klid, vyrovnanost a pocit štěstí. Občas to bylo jako na houpačce, nicméně, kdo z nás v dětství neměl houpačky rád, že?! Potkala jsem skvělé lidi, se kterými se mi nechce loučit. Za pár hodin se vydám z „Rezervace důvěry“ do toho svého světa, a chci věřit, že už nebudu stejná, jako před 6 dny. Pokud má někdo děti nebo děti plánuje, Červená esence by měla být něco, jako řidičský průkaz.

Míša J., 2. 2. 2010

Na semináři jsem si uvědomil své mechanismy, které mě ovlivňují a řídí mé chování, omezují a brání užívat si radost, opravdově vnímat, a prožívat situace, a opravdu žít. Červená esence mi dává sílu čelit těmto mechanismům, zůstat vědomý, cítit sám sebe i v situacích, ve kterých bych byl předtím bezradný. Zlatou esenci, spojenou s prožitkem dítěte v matčině náruči, jsem absolvoval s mojí mamčou a díky kurzu jsem si k ní našel cestu. Teď jsme si nejblíže, co jsme kdy byli.

Saša M., 2. 2. 2010

Je moc fajn cítit na vlastní kůži, jak sladká a uvolňující dokáže být energie v nás. Je super, že jí máme všichni dostatek. Jen se nebát!!! Je prostě parádní vnímat energii, která se schovává za agresí, smutkem, zlobou… A hlavně, nic není špatně a trapně. Cítím radost a uvolnění a za to je můj obrovský dík vám oběma.

Lenka I., 2. 2. 2010

Na seminář jsem jela v křeči a s obavou, co bude. Sama sobě jsem poručila, že první dva dny budu dělat, co se mi řekne a teprve pak uvidím, jak to na mě působí, a rozhodnu se, co dál. Bylo to dobře, protože moje křeč a uzavřenost by mě donutily odejít už první den. Po dvou dnech křeč povolila, začala jsem se uvolňovat a pak šlo vše přirozeně a samo. Chtěla bych moc poděkovat Prasadamovi a Martině za jejich otevřenost, smysl pro humor a hravost. Díky tomu jsem v sobě našla zlatou a červenou esenci. Děkuji také všem zúčastněným za podporu a otevřenost.

Pavla P., 2. 2. 2010

Děkuji za pocity, které jsem zde mohla prožít. Objevila jsem v sobě novou energii a sílu, je to úžasné. Přála bych každému, aby našel v sobě odvahu žít svůj vlastní život. Stojí to za to! Ještě jednou děkuji.

Petr, 2. 2. 2010

Na jedné z Esencí mě Prasadam během dvou minut pomohl zbavit se napětí v zádech, které mě předtím trápilo dlouhá léta, a nikdo mě neuměl pomoci. I kdyby se nestalo nic jiného, jako že se stalo, tohle stálo za to. Děkuji.

Líba, 2. 2. 2010

Seminář mi ukázal novou možnost, cítit se a vyjadřovat své pocity. Tuto možnost postupně objevuji a učím se ji používat. Zjistila jsem, jak je osvobozující a nabíjející si dovolit znovu hrát.

Lenka, 2. 2. 2010

Vnímala a prožívala jsem to, co ještě nikdy předtím. Poprvé v naději, že můžu dosáhnout duševního klidu. Červená esence je moc krásná a čistá.

Vlasta J., 2. 2. 2010

Červená esence mi dala radost, bolest i lásku . Znovu nový pohled na sebe, být se sebou, umět vyjádřit své jakékoliv emoce. Zkusit znovu tančit, pokusit se a dovolit si křičet, i když škrábe v krku a nechce se. Je to úžasná možnost naučit se jinak žít, žít s radostí.

Jana M., 2. 2. 2010

Červená esence byla úžasná. Získala jsem znovu radost ze života. Pocítila jsem obrovské uvolnění, že nejsem zodpovědná za všechny a za všechno, ale pouze sama za sebe. Móóc děkuji.

Zdeňka J., 2. 2. 2010

Bývala jsem dřív unavená a vyčerpaná. Toto díky meditacím odcházelo, ale nějak jsem se neuměla radovat. Po tomto semináři v sobě cítím energii, radost a nedělá mi problém se ze srdce smát a užívat si možností, které se mi naskytují.

Tonda D., 2. 2. 2010

Po první Bílé esenci jsem říkal „Fajn“, po prvním opakování Bílé esence „Ano“, po Červené esenci jsem byl nadšený a po druhém opakování Červené říkám „Jo, jo, jo! Jen houšť“.

Pavel P., 2. 2. 2010

Cítím posun dopředu, naplnění pozitivní energie. Děkuji za velmi vzácné rady k výchově mé dcery. Dívám se teď na svět jinýma očima.

Irena, 2. 2. 2010

Je to krásné, i když bolavé uvědomovat si sama sebe, vnímat se a cítit se. Je skvělé dostat klíč k vlastnímu životu. Moc za to děkuji.

Maja S., 27. 1. 2010

Dva dny po semináři Červené esence se cítím klidnější a soustředěnější. Čas mi plyne pomaleji, nějak pro mne ztratil na významu. Po celou dobu mám úsměv na tváři a radost v duši. V situacích s druhými, kde obvykle reaguji různými průpovídkami a cítím skrytou nervozitu, se nyní cítím dobře a jsem více otevřená. Díky tímto za tuto delikátní zkušenost.

Jaroslav C., 27. 1. 2010

Zasílám zpětnou vazbu na seminář Červená esence 19.-24.1 2010 Jeseníky.

Uvědomuji si v sobě hluboké spojení se zkušeností kontaktu se zdrojem naplňujícím základ mého bytí. Cvičení procesu semináře červená esence, jak je vedl Prasadam pociťuji jako přesně mířená k jádru věci. Prasadamův způsob působení vnímám jako čistý upřímný záměr přivést druhého živým způsobem k jeho pravdivému prožívání celistvosti za současného rozvoje síly individuálního vyjádření.

Nyní mám pocit, že jsem se dostal hluboce do kontaktu s matkou uvnitř sebe, jak jsem to dosud neměl příležitost zažít. Podstatná je pro mě nyní práce se zlatou esencí, jíž si přivolávám kdykoliv můžu a která mi přináší pocit naplnění, který jsem dříve marně hledal u druhých lidí. Odhalila se mi také nová témata, zejména práce se superegem, která ještě úplně neumím uchopit a uchovávám si odhodlání k nim dozrávat. Pociťuji novou chuť tvořit a zažívám radost z činností, ke kterým jsem se dříve s úsilím nutil.

Soňa A., 1. 11. 2008

Semináře s Prasamem jsou velmi vzácné a to na mnoha úrovních, díky jeho bezpodmínečné lásce. S ním jsem schopna čelit velkému strachu, který mě pohlcuje. Nikdy jsem si nebyla vědoma, jak velký můj strach je a teď ho připouštím a on odchází. Při své práci je opravdu v přítomnosti, tvoří léčivý mikrokosmos, vypadá to jako, že má dokonce více uší a očí, je schopný rozpoznat témata účastníků ve skupině ….Moc děkuji

Seminář Náš talent, kvality, poslání

Zuzka V., 16. 6. 2011

Seminář se zdá být velmi zlomovým v mém životě. Cítím teď tolik energie, která vibruje celým mým tělem, vše se zdá být jasnější, život mi začíná dávat větší smysl, a já si uvědomuji, co opravdu chci. Ujistila jsem se, že cesta, po které jdu, je správná, a já všechnu tu energii, která teď ke mně přichází, mohu použít ke splnění svých snů. Nemusím se smiřovat s žádnými kompromisy, zároveň se ve mně usídlil větší klid, otevírá se ve mně nová dimenze lásky…

Také se mi otevřel prostor k mému vnitřnímu dítěti, jasně jsem schopná vidět, jak se mě občas snaží ovládnout. Metoda utišení jeho mysli krásně funguje. Toto malé konstelační cvičení ze semináře spolu provádíme vždy, když to na mě začne zase zkoušet. Vzniká mezi námi pěkný vztah, ale já určuji směr. To mi pomáhá vnímat i svou netrpělivost.

Ráda bych vám Tobě Martino i Prasadamovi, chtěla moc poděkovat za vaši práci a trpělivost s námi. Nemůžu se dočkat dalšího setkání!!!

Jitka Z., 6. 6. 2011

Na semináři jsem se potkala se svým vnitřním dítětem a uvědomila si některé své připoutanosti – obzvláště své masky, image a osobnost. Až teprve teď doceňuji význam toho všeho, protože když jsem tyto své připoutanosti nechala odejít (za pomocí Prasadama a Martinky teprve až při cestě domů) a odevzdala je, dostavila se obrovská síla a s ní pokora… Moc Vám oběma děkuji.

Martina, 6. 6. 2011

Pár řádečků k semináři: Hlava prázdná, žádná myšlenka, která by mne pohlcovala, drtila, zpochybňovala – pro mne mega změna. Pociťuji úlevu, volnost, čistotu, radost a klidné něžné a jemné naplnění.

Tělo je obaleno obláčkem něhy….naprosto nepopsatelný a nový pocit který si jen užívám, koupu se v něm a CÍTÍM jej.

Po celoživotním plácání se od něčeho k něčemu se mi otevřel prostor ve kterém přesně cítím co je mým cílem života, co je mým posláním, talentem, rozvojem. Po životní zmatenosti pociťuji jasné zaměření a zároveň volnost i pro vše co přijde.

S láskou ke svým průvodcům (trpělivým, laskavým a zároveň neoblomným bytostem Martině a Prasadomovi) a s láskou k sobě mohu jen říci DĚKUJI.

Děkuji všem okolnostem které mne přivedly až do tohoto místa.

Toto jsou místa která jsou tu pro všechny z nás, jen se rozhodnout a jít.

Tady a teď

Terezka z Kroměříže, 13. 1. 2011

Vrátila se mi nová žena!

Kdo hledá najde! Sice po 33 letech manželství, ale stojí to za to!

Můj manžel mi celou tu dobu říká, jak jsem krásná, atraktivní, že mě miluje – a já na to odpovídala OK! Nic moc se ve mně neodehrávalo, sex taky nic moc, spíše to byl vždy boj o to, něco cítit. Přečetla jsem hodně knih a napřemýšlela se dost!!! Co s tím? Co se mnou?

A pak jsem přijela na seminář /Tady a teď/

Neměla jsem tušení, že takové „nevinné věty“ mých rodičů jako – Chovej se slušně. Ovládej se. Neběhej tady nahá.To ti nesluší. Tělo je smrtelné – není třeba mu věnovat takovou pozornost…..se mi dostaly hluboko pod kůži. Byly příčinou mé neuvolněnosti, neustále kontroly všech mých projevů , mé zvláštní nespokojenosti se sebou i s ostatními, neschopnosti užívat si život, cítit vášeň, lásku. Není divu, že můj hlavní program bylo přemýšlet, zdokonalovat se. Naštěstí taky nic nevzdávat.

Všechny zážitky semináře mi pomohli UVIDĚT !- uvidět NÁDHERU! Ano jsem žena! Ano mám tělo! Dovolila jsem si mít tělo, se všemi jeho potřebami a stal se ZÁZRAK – ZAČALA JSEM CÍTIT!!! Pokoj a klid, údiv a spokojenost a obrovská vděčnost naplnily mé srdce i mysl a přišla láska – spontánně a bez podmínek.

Právem říká můj manžel – „Vrátila se mi nová žena! V co jsem už nedoufal, je teď nádherná realita:“

A já ho miluji láskou, o které jsem neměla tušení, že je vůbec možná

Černá esence

Jirka J., 16. 6. 2010

Díky těmto seminářům výrazně měním pohled na svůj život a začínám ho také měnit. Seminář Černé esence mě významně posunul na cestě dál. Děkuji

Standa, 16. 6. 2010

Černá esence mi přinesla uvědomění vztahů mezi strachem, vnitřní silou a šrámy na mé emotivní osobnosti a poukázání na cestu, jak dosáhnout vnitřní harmonie a pochopení sama sebe. Proloženo dynamickou i statickou meditací. Super

Majka, 16. 6. 2010

Černá esence mě otevřela cestu k mému vytouženému přání, jsem zatím na začátku dlouhé cesty, ale cítím, že to je to, co jsem hledala celý život.

Jarda C., 16. 6. 2010

Po semináři cítím uvnitř sebe prostor uvolnění a relaxace. Sáhl jsem si na svoje strachy a v milující atmosféře Prasadama, Martinky a kamarádů ze skupiny, je mohl přijmout. Jsem velice vděčný za tuto zkušenost.

Eva 16. 6. 2010

Černá esence mi ukázala strachy, kterýma jsem se nechtěla zabývat. Ukázala mi, že není třeba se bát smrti a pomohla mi, se od tohoto pocitu osvobodit.

Dana 16. 6. 2010

Seminář Černé esence je pro mě dalším krokem na cestě k mé vlastní sebejistotě, k jistotě, že jsem dostatečně dobrá a krásná ŽENA pro tento život na této Zemi.

Jarka D. 16. 6. 2010

Seminář mi přinesl poznání sebe, příčin svého chování, reakcí a pocitů ve vztazích, to vše odhalí ESENCE. A současné nalezení cesty ze stereotypních vzorců nejen u sebe, ale i v rodinách a ostatních společenstvích, se kterými se setkáváme. Důsledkem jsou neuvěřitelné změny ve vzájemném cituplném chování.

Lucka, 16. 6. 2010

Seminář mi pomohl prohloubit schopnost nahlížet za dění. Posílil mou schopnost čelit strachům, bytí v přítomnosti, dívání se na zranění, větší pochopení dění. Prohloubil ve mně klid.

Vendy, 16. 6. 2010

Černá esence byla opravdu velmi příjemná. Uvědomila jsem si svoji sílu, že ji vlastně mám. Doteď to byly jenom strachy, sežíralo mě to zevnitř. Úplně to se mnou házelo, ale když jsem si uvědomovala tu sílu, tak jsem se přestala strachů bát a začala jsem je mít ráda. Pocítila jsem klid. Už dokážu ocenit sama sebe, dokážu vylézt ze svých dramat a problémů a nebýt s nimi tak identifikovaná.

Honza, 16. 6. 2010

Na semináři se mi velmi líbila přátelská, rodinná atmosféra, kde byla ctěna jedinečnost každého člověka. Při práci střídaly okamžiky napětí a uvolnění. Je úžasné si moct dovolit ukázat a mluvit o svých slabostech a zranitelnosti a zároveň si být vědom své vnitřní krásy. Vedení semináře bylo velice citlivé a hezky to plynulo. Veliké díky

Ze semináře mám mnoho dojmů, že mi bude ještě nějakou dobu trvat, než to v sobě utřídím. Hrozně moc se mi líbilo podívat se na své strachy a vidět je jako bránu k černé esenci. Cítím, že se také začal rozpouštět strach z mého ženství. Moc se mi líbí, jak vyjadřuji své pocity pomocí pohybů těla a tance. Vždycky na semináři ožiju a začnu více cítit své pocity i tělo… V blízkosti smrti jsem v sobě pocítila obrovskou touhu žít. Je tady spousta úžasných lidí, kteří poskytují zrcadlo mé reality. Děkuji

Terezka, 16. 6. 2010

Ze semináře mám mnoho dojmů, že mi bude ještě nějakou dobu trvat, než to v sobě utřídím. Hrozně moc se mi líbilo podívat se na své strachy a vidět je jako bránu k černé esenci. Cítím, že se také začal rozpouštět strach z mého ženství. Moc se mi líbí, jak vyjadřuji své pocity pomocí pohybů těla a tance. Vždycky na semináři ožiju a začnu více cítit své pocity i tělo… V blízkosti smrti jsem v sobě pocítila obrovskou touhu žít. Je tady spousta úžasných lidí, kteří poskytují zrcadlo mé reality. Děkuji

Věra a Milan, 16. 6. 2010

Tento seminář si myslíme, že nám částečně otevřel oči. Jako nováčci jsme prošli velkou zkušeností poznat sám sebe, své já a trochu ego. Tento seminář ukončujeme s mnoha myšlenkami, o kterých musíme ještě mnoho přemýšlet.

Majka S., 6. 6. 2010

Po ukončení černé esence 3.6.2010 v Jeseníku jsem seděla v čekárně autobusového nádraží a měla pocity propuštěného vězně po mnohaletém žaláři. Byla to jen chvíle, ale pak jsem si uvědomila, že už nikdy to nebude jako dříve, v tom lepším slova smyslu. Uvědomila jsem si, že když jsem každou volnou chvíli četla knížky (v autobuse, čekárně, o přestávce v práci, místo televize, civčení ….) byl to únik z reálného světa, schovávání se před něčím a někým. Tedy v mnoha chvílích. Vnitřní radost je stále se mnou, i ta královna. Cítím, že svou dobrou náledou zaskakuji okolí a mnozí známí jsou vůči mě vstřícnější (úsměvy, pozdravy, objímání …).Včera jsem pomáhala jako pořadatel na dálkovém pochodu a dnes jsem utahaná jako pes a mám pocit, že jsem po velkém, opravdu velkém flámu. Dnes skutečně cítím potřebu se uchýlit (ne ukrýt) do příjemného místa a obalit se černou esencí. Těší mne, že jsem schopna se s těmito pocity někomu svěřit, podělit se o ně, vykřičet do světa.

Jitka O., 31. 5. 2010

Moje poslední hodinka

Nikdy jsem si nepřipouštěla, že příští okamžik může být právě tím posledním, kdy naposledy vydechnu, srdce přestane být a já budu mrtvá. Sorry, Jitka, game is over. A přesto život častokrát končí právě v jedné vteřině. Vlastně život končí vždy v jednom jediném okamžiku, ale jen někdy máte ještě dost času před tím říct, co jste chtěli říct, udělat, co jste chtěli udělat.

Můj život měl trvat ještě jednu hodinu…

Byl květen, ten rok velice chladný, slunce se neukázalo snad už dva týdny. Venku pršelo a právě tehdy mi můj doktor řekl, že mi zbývá poslední hodina mého života. Šok trval několik vteřin. Na přemýšlení a lítost nebyl čas, hned jsem věděla, co musím udělat. A také jsem to udělala…

Telefonem jsem si ověřila, že jsou mí rodiče doma, sedla jsem do auta a jela k nim. Během jízdy, která trvala asi sedm, osm minut, se ve mně nahromadila spousta emocí, které musely ven. Myslela jsem na to, že k tátovi jsem měla vždy blíž než k mámě a i když se některé věci po porodu mé dcerky změnily, rozhodně to stále nebylo ono.

Když jsem dorazila k rodičům, ještě celkem v klidu jsem si sundala bundu a požádala je, aby si sedli. „Mám poslední hodinu svého života!“, vyjelo ze mě v jednom okamžiku a v tom dalším jsem už visela mámě kolem krku. Stavidla se uvolnila a já v bolestném pláči vyznala mámě lásku. Objímaly jsme se a plakaly spolu. Byla to chvíle pravdy, kdy všechny masky padly, bolest se vyplavila a já se omluvila za vše, čeho jsem litovala. Zvláštní bylo, že jsem najednou neviděla sebe jako oběť, která se nimrá ve svých vlastních ranách. Najednou jsem dokázala niterně chápat, jakou bolestí musela projít moje máma a že to, co mi dala, bylo to nejlepší, čeho byla v dané chvíli schopna. Ta chvíle v jejím objetí mi dala pocítit skutečnou lásku k ní, kdy nebylo žádné kdyby…pouze teď a tady…

Když jsem pak volala svému partnerovi do práce, slzy tekly proudem obzvláště ve chvíli, kdy jsem ho prosila, aby mé holčičce za mě řekl, že ji moc miluji.

Při cestě autem zpátky k doktorovi už jsem se jen smála a smála a smála – svobodně a šťastně. Věděla jsem, že teď mohu umřít.

Asi jsem vám zapomněla říct, že to ve skutečnosti nebyla moje poslední hodinka (rodičům a partnerovi jsem to mezi vzlyky ale samozřejmě řekla) a že ten doktor, který vyřkl tu osudnou větu, nebyl žádným otitulovaným MUDRem. Přesto jsem vše prožila skutečně a opravdově a vše se stalo tak, jak jsem popsala. A ten doktor…a ten doktor, byl nejlepší lékař, jakého jsem poznala, protože jsem měla pocit, že vyléčil mou duši, nebo aspoň její velkou část… Díky, Prasadame, z celého srdce díky.

Ano. Vše bylo jen jako. Ale kdo ví, kdy nastane jeho poslední hodina. Třeba to bude už ta příští.

…Sorry, buddy, game is over…

Jana R., 19. 5. 2010

V průběhu semináře jsem zažívala pocit obrovského prostoru, klidu a míru a zároveň obrovské vnitřní pravé síly, která je plná radosti a chuti do života. Nyní se cítím v každé situaci jako skutečná královna.

Zuzana M., 19. 5. 2010

Naučila jsem se, že nepotřebuji tisíce prožitků, že mi stačí ten jeden, plně prožívaný okamžik tady a teď. Všechno lpění odešlo a mohu se s důvěrou odevzdat tomu, co přijde.

Tomáš K., 19. 5. 2010

Černá esence mi dává jasný vhled do mých strachů, které mě pak již nemohou ovládat a blokovat. Mohu jít dál a nacházet pravou příčinu vzniku těchto strachů, nebojovat s nimi a využívat je jako rádce.

Veronika B., 19. 5. 2010

Seminár Černá esence kompletne zmenil moje pocity a samej sebe k lepšiemu. Mám sa radšej, necítim už takú hanbu a ostych za to, čo urobím a čo cítim. Cítim obrovsky priestor v duši a pokoj, aký som nepoznala. Tolerancia a pochopenie v skupine je pre mňa úplne novým zážitkom. Som dojatá a veľmi ďakujem všetkým jej členom. Som nábožensky založená, ale takto blízko Bohu som predtým ešte nikdy nebola. Ďakujem Martinka a Prasadam. Ľúbim Vás.

Miloš, 19. 5. 2010

Uvědomil jsem si zde své strachy, slabiny a zranitelnosti a zároveň identifikovat omezení nepravé síly a najít skutečnou sílu, tak jemnou, laskavou, pomáhající a nekonečnou. Děkuji vám všem a sobě.

Vít S., 19. 5. 2010

Je krásné uvidět a přijmout své strachy. Konečně zase mohu po dlouhé době cítit své srdce a žít naplno. Bylo to nádherné. Děkuji.

Jitka O., 19. 5. 2010

Mám pocit, že jsem se vrátila do života, že jsem začala více cítit a méně myslet. Dokázala jsem obejmout svou maminku a vyplakat se jí v náručí. Přestala jsem lpět na některých věcech z minulosti. Cítím se jako znovuzrozená, více milující. Prožila jsem si, jak je falešná síla malá ve srovnání se černou esencí. Strach už nemusím potlačovat, ale mohu si ho dovolit. Děkuji z celého srdce.

Vláďa, 19. 5. 2010

Mnoho úžasných zážitků ve skupině i o samotě, kontakt s černou esencí a průchod vlastní smrtí byl pro mne neopakovatelným zážitkem.

Jarmila M., 19. 5. 2010

Seminář mi přinesl širší pohled na život, radost a uvědomění, že život stojí za to žít a že jej chci žít naplno. Děkuji sama sobě, že se dokážu kolem sebe dívat nově!!!

Irena R., 19. 5. 2010

Černá esence mi přinesla klid, větší porozumění pro mé strachy. Je nádherné být spojená s existencí. Těším se na další opakování.

Irena B., 19. 5. 2010

Černá esence mi přinesla poznání, že strach není tak velký, jak se jeví, dá se překonat. Je za tím úžasná síla, blaženost, láska, prázdnota, která se nedá ničím vyvážit.

Danka N., 19. 5. 2010

Cítím obrovské množství lásky a blaženosti a zároveň se cítím zranitelná. Moc děkuji, krásné.

Zelené esence

Gábina

Své pocity za Zelené esence píši s odstupem 2 měsíců. Píši s odstupem proto, že jsem chtěla všechny prožitky ze Zelené esence nechat v sobě zažít, uzrát, vstřebat, abych mohla s čistým svědomím říci, že to, co díky Zelené esenci dnes prožívám není pouhý prchavý okamžik nadšení a euforie z 5 dnů, které jsem prožila s prima lidma. Mé prvotní pocity byly totiž překvapivě plné nadšení a radosti z bytí, což byl pro mne zcela zásadní obrat v životě. Místo „žití“ jsem byla naučená plnit si zodpovědně všechny povinnosti a pokud se mi to nedařilo, přepadaly mně pocity bezmoci, frustrace, o kterých jsem byla navíc přesvědčená, že jsou „nepatřičné“ a potlačovala jsem je. Z toho pak přicházely úzkostné stavy a já věděla, že NĚCO ve svém životě musím změnit. Přihlásila na seminář Zelená esence, se záměrem „naučit se“ pracovat s podvědomím, vyčistit nahromaděné stresy a bloky a „naučit se“ spontánně projevovat sebe sama. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že nic z toho se člověk nemusí „učit“. Stačilo odložit všechny masky a „slupky“, které jsem si za léta na sebe nabalila a zůstala jen „lehkost bytí“. Líp to vyjádřit neumím. Problémy, které mi připadaly neřešitelné mají najednou jasná a jednoduchá řešení (k mému velkému překvapení), situace, které „zraňovaly“ jsou spíše k pousmání, život je plný a barevný. Je to nadhled, který jsem tak dlouho hledala a potřebovala. Díky Zelené esenci jsou mé vztahy s blízkými lidmi čistší a odlehčené. Dnes mohu zodpovědně říct. Ano, Zelená esence mi zásadně změnila život a já jsem za to nesmírně vděčná. Děkuji!

Saša D., 27. 5. 2010

Zelená esence je pro mě očistná, klidná, uzdravující, uzdravující, nadějeplná – jako zrození nového života, jako jaro, kterého je teď všude kolem nás plno – i když si to mnozí lidé díky „zlomyslnostem“ letošního jarního počasí asi neuvědomují. Když jsem se na ni hlásila, myslela jsem si, že se na semináři budeme učit, jak lze prostřednictvím zelené esence uzdravovat jiné, proto mě překvapilo první cvičení, jehož cílem bylo prožít si lásku k sobě, objevit momenty ze svého vlastního života – kdy jsme se nenáviděli, styděli, prostě jsme prožívali negativní pocity vůči sami sobě… – Jak dobře v tomto svém překvapení poznávám vlastní stereotyp – nejprve druzí, pak já ;o) – v dobrém i ve zlém… Přestože se pořád učím, že ten nejdůležitější člověk na světě jsem pro sebe především JÁ sama – pořád to ještě neumím. Díky zelené esenci jsem měla prostor zase na tom pracovat a posunout se o kousek dál. Ráda vzpomínám na ÓM meditaci, přestože jsem měla zpočátku strach, že něco tak náročného

nevydržím – užila jsem si každičký okamžik. Uvědomuji si, že hlavně díky naladění na energii naší skupiny, která byla skvělá, motivující, uzdravující. Znovu jsem měla možnost obdivovat laskavost a intuitivní vedení Prasadáma, ze kterého vyzařuje láska, soucit, moudrost – mám pocit, že vždy přesně ví, co kdo potřebuje, co mu prospěje. Přestože pracuji s lidmi a vím, kolik v sobě nesou různých traumat a bolestí, znovu jsem byla překvapena mnoha lidskými osudy mých přátel z kurzu. Děkuji i jim, že mi prostřednictvím svých příběhů, chování a slov nastavili zrcadlo, které mi umožnilo zahlédnout střípek vlastního chování, života a snad i duše. Děkuji, že mi v mnoha chvílích projevili svou podporu, bezpodmínečnou lásku, milující soucit, takže jsem měla možnost vidět, jak může zelená esence v praxi vypadat. Jsem vděčná Bohu, že mi umožnil žít tady a teď, prožívat všechny okamžiky mého života a posunout se na cestě poznání a moudrosti, děkuji za všechny lidi, kteří jsou součástí mého

života. Přeji sobě i ostatním, abychom si i nadále udrželi své své úsilí a touhu býti bdělými, žít vědomě a zodpovědně svůj vlastní život. Třeba právě díky tomu se příště setkáme s Prasadamem a Martinou nebo někým jiným… – neboť, když je žák připraven, učitel příjde. Těším se naviděnou Saša.

Jana K., 26. 4. 2010

V minulých dnech jsem si navlékla na můj náhrdelník poznání další drahý kamínek. K bílému, červenému, zlatému a černému přibyl tentokráte zelený. Je to opravdu osvobozující dovolit si bolest, vztek, radost a lásku. Zelená esence mi pomohla ujít zase kousek cesty k sobě samé a rozšířit vnímání vůkol mne. Děkuji Prasadámovi, Martině i ostatním ve skupině za vzájemnou pomoc, podporu a toleranci.

Mirka, 25. 5. 2010

Zelená esence pro mě byla prvním a teď už vím, že určitě ne posledním setkáním s esencemi. Jela jsem do Zhoře s obavou něčeho nového a neznámého a odjížděla s úžasným pocitem harmonie a klidu. Prasadam je pro mě zosobněním obrovské moudrosti a lásky a já děkuji, že jsem mohla někoho takového poznat.

Olga, 24. 5. 2010

Zelená esence mi životě spíše chybí – mít ráda sebe samu, umět se přijmout taková, jaká jsem. Díky bezpečné atmosféře ve skupině a vedení Prasadama a Martiny jsem se mohla podívat na další z mých temných míst a prožít si uzdravující sílu zelené esence. Díky za to.

Jirka J., 24. 5. 2010

Ještě jednou díky Tobě Martino a Prasadamovi za to, co pro nás děláte, a jak mě osobně obrovsky pomáháte. Zelená byla skvělá – ne možná tak intenzivní jako Černá, ale o to hlubší. Díky.

Jarda, 24. 5. 2010

Zažití zelené esence mi otevřelo dveře k sebelásce a možnosti léčení zranění a možnosti se osvobodit od bolestí. Cítím naplnění zdravím bytím v srdci. Díky Prasadame a Martino za váš výjimečný jemný láskyplný přístup.

Jirka L., 24. 5. 2010

Zelená esence je nádherná. Pomohla mi otevřít důležité téma z tajemství mé duše, podívat se na něj, vyléčit ho a uvědomit si, jak ovlivňuje mé chování a celkově celý život. Už nemusím zůstávat ve svých dramatech a připadat si skrze ně něčím výjimečný – právě naopak! Tím, že zranění nechám odejít, s pomocí zelené esence, se mohu spojit s něčím vyšším, mnohem hodnotnějším, klidnějším a mírumilovnějším. Dostávám nový pohled na svět jako takový a především na lidské bytosti, které v něm žijí – mohu je přijmout právě takové, jaké jsou, bez sebemenších předsudků a soudů. Mohu je pustit ke svému srdci a radovat se z jejich přítomnosti. Děkuji zelené esenci. Děkuji Prasadamovi a Martince. Děkuji za laskavý a otevřený přístup k mým procesům a traumatům. Bez takové pomoci, jaké se mi od Vás na seminářích dostává, bych niky nemohl čelit těm všem běsům skrytých v hlubinách své duše. S láskou.

Ivoš, 24. 5. 2010

Cítím se velmi dobře, vidím rád všechny lidi kolem sebe, problémy řeším zcela v pohodě (mám pocit, že mi tají pod rukama), mám velké pochopení pro emoce okolí. Osobu nejbližší jsem po pár minutách přiložení rukou zbavil bolesti hlavy. Je to opravdu skvělé, moc děkuju a posílám zelenou Tobě i Prasadamovi.

Jaroslava, 8. 6. 2009

Tento seminář byl pro mě o uvědomění si tak nezbytné odpovědnosti sama za sebe a o prožitku sebelásky. Svůj život mám jen a jen ve svých rukách a neexistuje žádné kdyby…Děkuji za vše.

Marie D., 8. 5. 2009

Prasadamův přístup je pro mne akceptující, láskyplný, lidský, čímž umožňuje předat to co nabízí. Děkuji za úžasné a pro mne inspirující dny.

Kristina K., 22. 4. 2009

Téma zelené esence a něžné lásky mi přineslo vnitřní uvolnění. Něco ve mě změklo, povolilo a roztálo. Je mi teď lehčeji a radostněji. Zase cítím, že svět je bezpečné a laskavé místo k životu. Je mi jako by se uvnitř mě rozhostilo zelené, svěží, křehké jaro s nadějí a vírou na splnění a uskutečnění mých snů. Cítím, že mohu nechat za sebou zbytečnou tvrdost, kterou si vytvářím jako obranu před celým světem a jít s něhou, láskou, měkkostí a soucitem k sobě i druhým dál životem. Také mi vyhovuje jasná struktura semináře s dostatkem prostoru pro hlubší práci a vnitřní zážitek. Děkuji s vděčností v srdci

Bílé esence

Ivo Mikulášek, 14. 7. 2009

Bílá esence, 29.5. – 1.6.09. Píši zpětnou vazbu s více než měsíčním zpožděním. Výhoda je, že mohu sledovat, jak se postupně účinky víkendu oslabovaly. Bezprostředně po skončení jsem cítil vnitřní klid a sílu, určitě jsem se lépe vypořádával s každodenními problémy. Také pochybnosti to u mě měly těžké :-). Postupně trochu té pohody a síly ubylo, ale stále je to lepší, než před absolvováním víkendu. Téměř každý den se mi zatím daří zařadit alespoň kratší meditaci. A těším se, že si na sebe v letních dnech najdu více času. Každopádně moc děkuji.

Iva S., 3. 12. 2008

Pracuji s Prasadamem a Martinou od začátku tohoto roku. Vždy mi tato práce přinesla uvědomění si samu sebe. Vidím, kde jsem, jak žiju svůj každodenní život. Kde manipuluji, kde vydírám, kde si dovolím projevit svůj strach, hněv, agresivitu, kde miluji, kde si dovolím svou radost, spontaneitu, tvořivost. Vyživuje mě to a dává mi to naději žít svoji každodennost v opravdové čistotě, upřímnosti, opravdovosti a živosti. Děkuji za možnost pracovat na sobě a otevírat možnosti mého života.

Miloš S., 3. 12. 2008

Seminářů se zúčastňuji od konce minulého roku. Včetně tohoto jsem byl na čtyřech seminářích esencí. Za tu dobu se zcela změnil můj život, a pokud to mohu posoudit, podstatně jsem se změnil i já. To, co Prasadam dělá, nemá obdoby, respektive neznám nikoho, koho bych s ním mohl srovnat. Považuji ho za duchovního učitele první kategorie a jsem rozhodnut ho následovat dál. Je plný soucitu.

Zuzana V., 3. 12. 2008

Semináře s Prasadamem vracejí radost, klid a energii do mého života. Cítím se snést sama sebe, mít se ráda, užít si chvíle sama se sebou. Učím se poznávat sama sebe a vstupuje do mě životní energie. Pomalu se otevírám lidem okolo a krunýř, který mě odděluje, od okolního světa se rozpouští. V mém životě je teď více radosti, lásky, stability, důvěry. Začínám znovu žít. Stávám se svobodnou. Děkuji!!!

Martina S., 3. 12. 2008

Cítím se jako vrnící spokojené kotě. Snad prvně v životě si užívám pocit být sama se sebou. Nacházím nesmírné bohatství ve svém nitru. Je to ta pro mne zatím nejcennější záležitost, kterou jsem poznala, a kterou jsem si dovolila dát. Děkuji sobě, že jsem si to dovolila a z celého srdce děkuji Prasadamovi a Martině za jejich laskavé a milující provázení do mého nitra.

Tomáš K., 3. 12. 2008

Seminář pro mě znamenal velký krok na mé cestě sám k sobě. Pocítil jsem fyzické účinky bílé esence ve svém těle a byl jsem až překvapen, jaké změny to učinilo se mnou, s vlastním přijetím, pochopením vzorců mého chování a zvládáním vlastních emocí a především, jak dál se sebou pracovat.

Eva M., 3. 12. 2008

Přemýšlím, zda je možné slovy vyjádřit, co uvnitř cítím. Toto je čtvrtá esence, kterou absolvuji a musím říci, že důvěra v tuto práci pod vedením Prasadama stále roste. Cítím vděčnost, že jsem ho poznala. Vidím ve svém životě více souvislostí a častěji chápu, proč která situace přichází. Mám důvěru, že vše se děje správně v můj prospěch. I když to někdy bolí, často jsem schopná i v bolesti vidět, proč se mi to děje, že to je cesta k vyléčení hlubšího zranění. Na této esenci přišla ke mně velká radost, jasnost a čistota ve smyslu čistého vnímání toho, co se ve mě a kolem mě děje. Děkuji

Kristina K., 3. 12. 2008

Chci vám poděkovat za ten jedinečný bezpečný prostor, který dokážete vytvořit na každém semináři. Zažívám tady nádherné uvolnění, díky možnosti naplno projevit dávno zapomenuté, a stále automaticky potlačované emoce. Cítím velkou hloubku, pro kterou není v mém všedním životě čas. Získávám pocit všeobjímajícího klidu, míru, spokojenosti a radosti ze života. Cítím se znovu živá a za to díky.

Jirka L., 3. 12. 2008

Dny strávené na jakékoliv esenci jsou magické. Každá z nich mi dala mnohé, ale bílá se stala jednou z nejsilnějších. Konečně jsem poznal, co mi chybí. Jasnost, čistota, základní důvěra, pocity v břiše, uvědomění si vlastního břicha…něco fantastického. Seminář mi přinesl také nové přátelé a prohloubení přátelství se známými z dřívějších akcí. Bělost vyčistila mé břicho a poskytla mi to nejdůležitější, sebedůvěru.

Anička F., 3. 12. 2008

Prostředí – Prasadam s Martinou, ostatní přátelé a atmosféra nejen v meditárně mě umožnila cítit se na semináři opravdu bezpečně. Cítím se jako v bavlnce, jako v ráji… Bílá esence je pro mě úplně nový pocit, zatím trochu neuchopitelný. Včera se mi při meditaci objevila bílá ještěrka na pláži. Čistá, spokojená a na správném místě. Tak nějak se teď cítím i já. Je to krásný pocit, necítit to nepříjemné napětí v břiše, cítit se pevněji, stabilně. Těším se na další setkání. Díky

Mirka K., 3. 12. 2008

Při velké životní krizi jsem si uvědomila, že člověka, se kterým žiji už téměř 10 let, vlastně miluji. Celé roky jsem na něj programovala špatné dětství, hrubé zacházení až agresi od svého otce. Potom jsem poznala dva nádherné lidi, kteří jsou tady pro nás a mají úžasný dar, pomoci nám od velké bolesti a vnést do života nové a krásné nepoznané věci, alespoň pro mě. Naučila jsem si dávat dar nad dary – lásku sobě. Mám krásný pocit, že tu jsou pro mě. Milovaný Prasadam a milující Martinka. Moc se před vámi skláním a jsem vám nesmírně vděčná.

Petr H., 3. 12. 2008

Líbí se mi a stále jsem z toho fascinován, jak se krůček za krůčkem dostávám dál, i když jsem z toho občas zmaten, je to jenom proto, že naše společenská schémata žití ve vztazích jsou jiná, než je naše podstata. Učí mě to vidět sebe, respektive začít vnímat sebe, své city, což je nová zkušenost. A jsem doslova uchvácen tím, jak dokáže Prasadam vidět momentální stav každé bytosti, která je jedinečná svým osobním příběhem, který ji zformoval do stavu v jakém se zrovna nachází a ukázat tyto okolnosti, pochopit je a přijmout, což je na tom to nejdůležitější. Přijmout sebe i tyto okolnosti, abychom se mohli uvolnit a vykročit dále.

Mirek K., 3. 12. 2008

Bílá esence s Prasadamem byla pro mne nový, jasný a světlý prožitek s mým vnitřním já, s mými strachy, bloky a omezeními. Těším se na další esenci.