Radim Ress, teraput, systematické konstalace, Voice dialogue, EMI

Odborný garant metody „TERAPIE TRAUMATU“

Během studia lingvistiky a politologie na Vídeňské univerzitě začal pracovat jako projektový manager vzdělávacích projektů pro Evropskou unii (1995-2002). Tyto projekty se týkaly sjednocení standard zemí čekajících na vstup do EU. (Phare Projekt – Development of multicultural curricula for primary schools in Czech Republic; Phare projekt – Training in EU Affairs for high Officials in Czech Republic – Phare Projekt; Policy Advice for Ministry of Agriculture in Slovak Republic)

Po ukončení projektů, se začal intenzivně zabývat systemickou konstelační prací, nejprve v Rakousku, Německu a posléze i v Čechách. Tímto způsobem mohl integrovat všechny své předchozí zkušenosti a vyvinout tak systém intenzivního osobního a profesního růstu pro střední a vyšší management.

Se systemickou prací se seznámil v Rakousku a aktivně se jí zabývá od roku 1999. Na začátku stála metoda Fragments of Mind a dvouleté výcviky Konstelační práce a NLP.

V poslední době se věnuje metodě Voice dialogue, kterou v sedmdesátých letech vyvinul v USA doktor Hall Stone. V Německu byla tato metoda originálně rozvinuta Artho Wittemannem, jehož je žákem.

Voice dialogue je díky svému diferencovanému zaměření na různé, často protichůdné části lidské osobnosti a jejich optimální integraci velmi efektivní formou koučinku.

Kontakt: www.ress.cz