Smysl / Osobní záměr

„Potřebujeme se přestat ptát na smysl našeho života a namísto toho přemýšlet o sobě jako o těch, kteří jsou dotazováni životem každý den a každou hodinu.“ Viktor Frankl

images smysl 2SMYSL/OSOBNÍ ZÁMĚR a možnosti využití terapie pro Vás: Pokud je proudění energie v harmonii ve všech úrovních vše v životě se daří…objevit smysl svého života…nasměrovat veškerou energii osobního záměru…žít rovnováhu…umět se radovat…prožívat stav fyzického i psychckého zdraví… 2 až 4 hodinová terapie. Práce kdy Vy se stáváte tvůrcem a vše intenzivně sladíme s Vaším dosavadním způsobem života i Vašimi možnostmi. Důležité je začít.

Bližší informace denně u PhDr. Anny Perutkové od 11.00 do 12.00, mobil: 731 128 094

PRIESSNITZOVY METODY:  Provedu Vás individuálně nebo ve dvojici v Jeseníku lázních – celodenní aktivita

Také Vás zvu Vás na individuální výcvikové lekce chůze s hůlkami PRIESSNITZ WALKING s ochlazováním a přerušovaným dýcháním. Účastnit se může každý bez ohledu na věk a zdravotní kondici. Pokud nemáte svoje hůlky, půjčím Vám je.

Bližší informace denně od 11.00 do 12.00, mobil: 731 128 094 PhDr. Anna Perutková. www.uzdraveni.eu/nabidka-pro-vas

PhDr. Anna Perutková

Odborný garant diagnostické metody „SMYSL / OSOBNÍ ZÁMĚR“

V současné době se věnuji především 6 +1 hodinové individuální terapii s klienty viz. www.uzdraveni.eu/terapie. Tato délka terapie  má  nejsilnější efekt. Terapie probíhá prožitkovou formou. Pracujeme na všech úrovních – s myslí, tělem i duší. Bez tohoto trojjediného principu léčby, bez pozvednutí energetické úrovně, bez nalezení smyslu  –  PROČ? nelze dojít k UZDRAVENÍ. Rovnováha i zdraví lze získat pouze dlouhodobým a trvalým procesem. Uzdraveníspočívá v obnovení své vlastní jedinečné schopnosti udržovat stálou rovnováhu, inspiraci i radost z péče o sebe i tvoření každého dne „TADY A TEĎ“ –  nalezení právě jen a jen svého způsobu „UZDRAVENÍ.“

Moje životní cesta a zkušenosti, ze kterých čerpám: Vystudovala jsem obor Andragogika (Výchova a vzdělávání dospělých) na FFUP v Olomouci. V roce 1995 až 2002 jsem zažila životní otřes a zlom ve všech oblastech života. Toto mezní období a nadlidské schopnosti a zkušenosti získané jeho překonáním naprosto změnily život můj i celé rodiny. Od roku 1996 pracuji jako lektorka akreditovaného programu „Posílení psychické odolnosti“. Do mého životapostupně přicházejí stále nové podněty:  CK/ Otakar Morávek. Body trojího účinku/Jana Daňková, Biorezonance/František Ernest, Univerzita nové doby/ MilanCalábek, Konstelace, Naamjoga, Harmonyum/ Iva Pousková, Priessnitzovy metody/Alois Kubík, Oldřich Grünner, Esence/Horst GünterTiessler  –  Prasadam, Terapie traumatu/Radim Ress, Enneagram/ Gabriela vonWitzleben.

psychosomatika1362889_idyllic_window_shutter smysl„ …v životě jednoho člověka existuje pouto lásky k vlastnímu dítěti, v životě druhého je to talent, který musí být využit, a ve třetím případě jsou to možná jeho nedocenitelné vzpomínky, které si zaslouží být zachovány.“   Viktor E.Frankl

„Nejdůležitější věci nesmějí být nikdy vydány na milost věcem bezvýznamným“  Goethe

Bez vytvoření právě jen svého životního záměru… Bez nalezení způsobu, jak objevit cestu ke klidu, harmonii, kvalitě života a zdraví, stále hledáme… Ztrácíme spoustu času… Vydejme se cestou již dávno objevených a léty ověřených principů, které můžeme ve svém životě okamžitě aplikovat. Nebo nás mohou pouze a jenom inspirovat….!

images smysl 3Naše tělo, popřípadě zdravotní problémy jsou informací o tom, že naše mysl přestala být funkcí našeho mozku. Stala se bohužel naším vládcem. Vystoupit z tohoto programu přežití a vrátit se ke svému srdci, cítění, duši, je jediný způsob, jak vyléčit i své tělo. Zároveň nalezeneme sebe sama – své bytostné JÁ. Jen tato náročná cesta vede k harmonii, vnitřnímu klidu, k lásce i radosti ze života…Těšit se pevnému zdraví. Prožívat naplněný život i osobní štěstí. Je nutné dodržovat přírodní zákony, které vedou k životní moudrosti, rovnováze a klidu. Tyto praktické znalosti i aktivní prožitek, rozvíjejí naše uvědomění, postoje, transformují naše negativní emoce. Výsledkem je přístup k životu s pocitem svobody, větší tolerance, soucit i láska. Naučit se každý den lépe využívat odvěké lidské principy – tvůrčí představivost, nezávislou vůli, čisté svědomí a sebeuvědomění, které vedou k našemu rozvoji a posílení, k umění vymezit své hranice – žít nezávisle a spokojeně právě jen a jen svůj vlastní život podle svého!

1. O ČASE, ENERGII, PRIORITÁCH, ZÁMĚRU A SMYSLU ŽIVOTA…

 „To co je za námi a to, co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím co je v nás“ Oliver Wndell Holmes

Ress 908696_islandChci žít život v klidu!

Chci mít více času!

Chci mít více ze života!

Pořád jsem v krizi, protože přešlapuji na místě. Ale zároveň přešlapuji na místě, protože jsem pořád v krizi!

Nemám žádnou rovnováhu!

Mám stále pocit, že jedno šidím kvůli druhému!

Můžu dělat tolik věcí – všechny stojí za to!

Stojím na místě a nedělám pořádně nic!

„Nesmíme nikdy přestat hledat a na konci našeho hledání dospějeme tam, kde jsme začali a při tom budeme mít pocit, že jsme tam ještě nikdy nebyli“ T.S.Eliot

OSOBNÍ VEDENÍ: PROČ?

Naše vize, plány, hodnoty, zásady, principy a cíle.

To nejlepší v oblasti duchovní, emocionální, fyzické i duševní pro nás a zároveň čím jsme užiteční  jiným lidem, KDE CÍTÍME POCIT SMYSLU NAŠEHO BYTÍ…

images smysl 5OSOBNÍ ŘÍZENÍ: JAK, KDY, KDE?

Jak si věci uspořádáme. Jak si organizujeme svůj čas.

Každý měsíc, každý týden, každý den.Dát kvalitu každé minutě podle zásad osobního vedení – nejdůležitější na 1. místo, vše dokončit a podepsat…..

Hodiny a dny se již o sebe postarají samy!

 

 

KRIZE činnost pod tlakem a napětím: NALÉHAVÉ A DŮLEŽITÉ!

 • Tíživé problémy
 • Operativní záležitosti
 • Úkoly s termínem
 • Zkoušky
 • Důležitá jednání
 • Strčit hlavu do písku a dělání, že problémy nejsou

RÁMUS činnost bez výsledků: NALÉHAVÉ A NEDŮLEŽITÉ!

 • Vyrušování
 • Telefonáty
 • Vyřizování pošty
 • Setkávání
 • Populární činnosti
 • Hraní si s počítačem

ÚPADEK apatie, únik:NENALÉHAVÉ A NEDŮLEŽITÉ!

 • Malichernosti
 • Bezvýznamná pošta
 • Předlouhé telefony
 • Únikové činnosti
 • Televize
 • Bulvární tisk
 • Kafíčko
 • Kouření

KVALITA žít svůj život, naplňovat svůj smysl a záměr, NENALÉHAVÉ A DŮLEŽITÉ

 • Studium
 • Příprava
 • Prevence
 • Vyjasňování cílů a hodnot
 • Plánování
 • Zaměření se na to důležité pro nás
 • Budování vztahů
 • Skutečný odpočinek
 • Obnova regenerace sil

Zákony času:

 • Zákon Paretův 20/80
 • Zákon Carlsonův aneb zákon homogenních výsledků
 • Zákon Parkinsonův podle disponování časem
 • Zákon Iljičův o záporné produktivitě času vynaloženého nad určitý práh
 • Zákon Kazatel aneb zákon o střídání
 • Zákon Grashamův zákon o kompenzaci úzkosti
 • Zákon Tima Galweye jak to co teď právě děláte souvisí s prioritami v životě?

2. Kvalita – rovnováha – energie

PRÁCE S EMOCEMI – TRANSFORMACE NEGATIVNÍCH EMOCÍ

 

 

JEDINEC – RODINA – FIRMA – SPOLEČNOST: 

Technické zdroje = Fyzická oblast = Zdraví = TĚLO

Finanční zdroje = Duševní oblast = Uplatnění = MYSL

Lidské zdroje = Emocionální oblast = Vztahy = SRDCE

Záměr, Vize = Duchovní oblast = Smysl = DUŠE

Jak dlouho by přežila firma, když zanedbáme jeden ze zdrojů? Která oblast je naše slabost?

Fyzická oblast = Zdraví = TĚLOstrom5-sm

 • Spánek
 • Strava
 • Pohyb
 • Voda

Duševní oblast = Klid= MYSL

 • Důvěra
 • Uplatnění
 • Osobní rozvoj
 • Finance

Emocionální oblast = Vztahy = SRDCE

 • Partner
 • Rodina
 • Lidé

Duchovní oblast = Smysl = DUŠE

 • Pokoj
 • Víra
 • Intuice
 • Příroda

PRINCIPY V KOŘENECH STROMU ŽIVOTA: 

 • Čisté svědomí
 • Tvůrčí představivost
 • Nezávislá vůle
 • Sebeuvědomění

PRINCIPY, HODNOTY NAŠEHO ŽIVATA, KTERÉ ODVOZUJÍ JEHO KVALITU I ÚROVEŇ NAŠEHO ZDRAVÍ: 

 • Rovnováha
 • Svoboda
 • Láska
 • Charakter

Naše myšlenky, city i slova se materializují – funguje zákon zachování energie! Stejné přitahuje stejné. Svět který žijeme si sami vytváříme!

Oblast fyzická – tělo péče ZDRAVÍ.

Oblast duševní – mysl práce FINANCE.

Oblast citová – srdce vztahy LÁSKA.

Oblast duchovní – duše práce na sobě RŮST A SOUNÁLEŽITOST.

default smyslPřijde den,kdy budete zápasit s velkým pokušením nebo se třást hlubokým zármutkem. Ale skutečná bitva se odehrává teď…. Teď se rozhoduje o tom, zda v den největšího smutku, či pokušení bídně podlehnete nebo slavně zvítězíte. Charakter nelze získat jinak než postupným dlouhým trvalým procesem.“  Philip Brook

Přijměme to, co máme v tuto chvíli s vděčností a jako výchozí bod odkud začneme. Buďme vždy spokojeni s tím co máme. V tom je ten nejhlubší smysl i moudrost.