Proces Životní Integrace s W.Nellesem – PRAHA

Proces Životní Integrace je W.Nellesem vyvinutý a pouze jím nabízený nový konstelační formát, který k rodinným konstelacím přidává něco velmi zásadního a metodicky je zcela nový a specifický. U rodinných konstelací jde o vztahy k druhým, buď o místo člověka v nějakém větším systému nebo o vztah k rodičům, dětem, partnerům nebo dalším důležitým osobám. Objasnění těchto vztahů a postavení se na své místo v rámci většího kontextu má enormní účinek a může uvolnit mnoho síly, která byla ve starých konfliktech blokována. Jedna věc se ale při tom většinou přehlíží nebo se jí nanejvýš letmo dotkneme: Vaše pravlastní, individuální životní cesta a vaše vnitřní poslání. Tuto mezeru zaplňuje Proces Životní Integrace.

TERMÍN: 24. – 26. 6. 2016, Pá a So 9:30 – 17:00, Ne 9:30 – 16:00 POZOR ZAČÁTEK JIŽ PÁTEK RÁNO!!

BLÍŽŠÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKY A VYSVĚTLENÍ: PhDr. Anna Perutková, mobil: 731128094

KNIHY K SEMINÁŘI: Rodinné konstelace, Život nemá zpátečku, Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace, Obejmi svůj život, Muži, ženy a láska, Od dětských požadavků k dospělým potřebám. K dostání na www.kosmas.cz nebo www.nakladatelstvijezek.cz a též na místě.

MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA, bude upřesněno.

CENA: 4900,- Kč (s vlastním procesem), 3900,- Kč (jako zúčastněný pozorovatel). Cena semináře nezahrnuje stravu ani ubytování.

PLATBA: Vaše přihláška je závazná až poté, co od Vás obdržíme zálohu 2000,- Kč. Číslo účtu pro zaslání zálohy je: 216845838/0300. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jména osoby, za niž zálohu posíláte.

STORNO PODMÍNKY: Rozhodnete-li se po zaplacení zálohy zrušit svou účast 60 dní před začátkem akce a méně, činí storno poplatek 2000,- Kč. Můžete však za sebe poslat jinou osobu, která může Vaši zálohu použít. Zrušíte-li svou účast více než 60 dní před začátkem akce, činí administrativní storno poplatek 300,-Kč. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

W.Nelles o Procesu životní integrace:

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

  • Za prvé tu, na rozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.
  • Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

Každý proces trvá přibližně 45 minut. Z časových důvodů může tedy za víkend proces absolvovat jen omezený počet účastníků, max. 18. Bude rozhodovat doba, tzn. pořadí nahlášení se. Účast je však velmi vnitřně silná a přínosná i pro ostatní účastníky, kteří přihlížejí (a např. stojí jako zástupci v jedn. procesech nebo se jako terapeuté chtějí seznámit s touto novou formou práce).

 

Během části semináře bude pořizovat dokumentační fotografie za účelem propagace. Potvrzením souhlasu s podmínkami účasti zároveň potvrzujete svůj souhlas s fotografováním. V případě, že nebudete souhlasit s uveřejněním fotografií, na nichž jste zachyceni, můžete nám to na místě sdělit.