Poděkování

 

podekovaniVůbec netuším jaký bych nyní žila život, nebýt úžasných terapeutů a dnes již i přátel v mém životě. Vám všem patří má nesmírná vděčnost i láska. Nejen za vaše hluboké znalosti a metody, které jsem se díky vám mohla naučit, ale také za vaši laskavost, trpělivost i lidský přístup. Jen díky Vám jsem ve svém životě mohla vše proměnit a předávat dál mnoha dalším lidem.

Děkuji Mirce Robotkové, Otakaru Morávkovi, Janě Daňkové, Martině Janečkové, Jaromíře Dobiášové, Františku Ernestovi, Květoši Zmrhalovi, Milanu Calábkovi, Ivě Pouskové, Aloisovi Kubíkovi, Oldřichu Grünnerovi, Horstu GünteroviTiesslerovi  –  Prasadamovi, Radimovi Ressovi, Gabriele von Witzleben.

Děkuji i mému duchovnímu učiteli Viktorovi Franklovi, který doslova v době mé největší životní krize, stál u mého nového zrození. Není již mezi živými, ale nelze ani vyslovit slovy, co pro mě stále znamená a vždycky bude! Jeho dílo i jeho odkaz považuji za to nejcennější, co může člověk člověku dát. Inspiraci… Pokoru… Úctu… Lásku…