Ing. Otakar Morávek, terapeut, spoluautor metody CK

Odborný garant metody „DÝCHÁNÍ / CVIČENÍ S COMPUTEROVOU KINESIOLOGIÍ“

Pracuje v Centru zdraví JONA v Pardubicích. Je spoluautorem metod Computer Kinesiology a CBG CyberBodyGuard. Více jak 30 let se zabývá ověřováním efektu tradičních léčebných metod a celostním pohledem na člověka. Spolupracuje s řadou odborných a zdravotnických zařízení. Své poznatky publikuje a prezentuje na přednáškách pro laickou i odbornou veřejnost.

kontakt: www.jona.cz