O UZDRAVENÍ

„Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.“ Albert Einstein

Abstract oriental backgrounds with bamboo foliageNaše poslání

„Zdraví a energie je skryta v pravidelných každodenních rytmech a rituálech“ Anna Perutková

Cílem UZDRAVENÍ je seznámit Vás s metodami, které skutečně vedou k uzdravení mysli, těla i duše. Přiblížení velmi účinných přírodních léčebných postupů, pro každodenní péči o své zdraví. Zejména metod, Vincence Priessnitze si získávají již po mnoho let své stálé následovníky. Propojení s těmi nejaktuálnějšími moderními metodami, které nebyly v ČR dříve dostupné. Přístupy a techniky zatím málo používané či neznámé. Důležité je, abychom Vám vše ukázali formou, aby jste je přirozeně a  v pravidelných rytmech rádi zařadili do svého každodenního života. Pouze v pravidelnosti totiž spočívá tajemství naší silné energie i zářivého zdraví!

Naše vize – otázky, které si v UZDRAVENÍ klademe

Co mohu učinit já?

Jak mohu přispět k uzdravení sebe sama i celé přírody?

Jak můžeme uzdravením jednotlivce, změnou jeho postojů, cítění, myšlení i vnímání zlepšit jeho život a přispět tím k uzdravení celé společnosti a možná i celé planety?

Záleží na každém jednotlivci Jen z malých skutků vznikají postupně ty velké.

Co u nás získáte?

Pravidelné přednášky a prezentace nejnovějších metod a zařízení. Kurzy, semináře, školení i výcviky v oblasti psychoterapeutických metod.

Dále přednášky i prožitkové semináře o zdraví, o Priessnitzových metodách, o prosperitě a rovnováze, o smyslu našeho života, o důležitosti našeho záměru pro každou etapu našeho života, abychom nepropásli to skutečně důležité. O všem co nás přesahuje a přesto můžeme mnohé změnit!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProžitky i informace o osvědčených přírodních metodách, které zařazením do vašeho každodenního programu povedou ke zlepšení vašeho zdraví. Objevení radosti a krásy života a každé jeho minuty v té nejhlubší úrovni. Odkaz dobra i lásky – kde je a jak se k němu dostaneme. To je smysl naší práce.

Dále individuální terapie, proškolování individuálních zájemců o zdraví, masérů a terapeutů na zařízení KARDiVAR a na zřízení K.O.S.

Proškolování masérů a terapeutů,  kteří mají zájem navodit a sledovat, jak se přírodními metodami zlepšuje stav tzv. brzdy a plynu, nebo-li  autokorelace aktivity a regenerace organismu u klientů. Sladění a harmonii vedoucí k prodloužení života, skutečnému léčení i zlepšení zdraví.

Metody jsou realizovány lékaři a odborníky daných profesí s velkou praxí i lidským přístupem.

Rozšiřování kontaktů, setkávání, předávání informací, výměna zkušeností, navázání vzájemné spolupráce i nových krásných přátelství s propojením metod klasické i celostní  medicíny.

Pro koho je UZDRAVENÍ určeno?

Pro jednotlivce i terapeuty, maséry, výživové poradce, a všechny se zájmem o nové přístupy a metody.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUzdraveni vede k pochopení všech souvislostí, které se týkají zdraví, životního stylu, psychiky, utváření rezervní energie, stravování a očišťování organismu. Je důležité si uvědomit, že pro zdraví je nezbytný také dech a pravidelný pohyb v přírodě. Stimulace těla při únavě i zdravotních potížích jednoduchými metodami je rovněž velmi účinná a mnoho dalších informací, které se neustále rozvíjejí dotvářejí.

Naše tělo, popřípadě zdravotní problémy jsou informací o tom, že naše mysl přestala být funkcí našeho mozku. Stala se bohužel naším dokonalým vládcem. Vystoupit z tohoto programu přežití a vrátit se ke svému cítění, srdci, duši, je jediný způsob, jak vyléčit pomalu a pozvolně i své tělo. Zároveň nalezneme cestu k sobě. Jen tato náročná cesta – zpočátku plná velkého odříkání a mnohdy i bolesti – změn a práce se sebou, vede k harmonii, vnitřnímu klidu, k lásce i radosti ze života…

Metody, které především posílí ANS – autonomní nervový systém organismu, který pracuje bez našeho vědomí a kontroly zcela automaticky – pokud tuto péči skutečně každodenně realizujeme a regenerujeme-li své tělo, zvyšujeme tímto svoji imunitu, hormonální systém, energii všech buněk a adaptabilitu organismu na psychickou zátěž a fyzickou zátěž.