MUDr. Michael Kučera, lékař, mitochondriální a bioregulační medicína

Odborný garant diagnostické metody „KARDiVAR / REGENERACE“

MUDr. Kučera se zabývá novými možnostmi zjištění zdravotního stavu organismu. Jedná se zvláště o zjištění zátěže organismu a funkce vegetativního nervového systému pro zajištění tzv. homeostázy (udržení vnitřního prostředí organismu v normálních hodnotách) a tzv.homeodynamiky (schopnosti reakce a adaptace na zátěž jakéhokoli původu).

Podle Dr. Kučery je Schopnost adaptace organismu důležitou základní podmínkou života a zdraví. Bohužel tato výjimečná vlastnost živých organismů, včetně člověka, je v současné moderní medicíně opomíjena, přestože hraje velmi důležitou roli pro zachování a udržení zdraví. Proto také schopnost adaptace chybí v definici zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dr. Kučera věnuje pozornost možnostem ovlivnění efektivity autonomního nervového systému, obnovení jeho (částečně nebo úplně) snížených nebo zcela ztracených regulačních schopností, jeho výkonnosti, což může významně zlepšit zdravotní stav při různých chronických nemocech, jako jsou onemocnění kardiovaskulární, diabetu 2.typu, degenerativních procesů kloubů a páteře, Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby, šedého zákalu, glaukomu apod. – tedy nemoci spojených s procesy stárnutí nebo na procesy stárnutí navazující.

Dr. Kučera se narodil roku 1944 v Plzni a vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze a následně začal pracovat jako internista. Od roku 1994 začal spolupracovat s prof. Dr. R. M. Baevskym (Institut pro bio-medicínské problémy Akademie věd Ruské federace) v oblasti aplikace kosmické medicíny do praxe, zejména v oblasti prevence a posílení adaptačních mechanismů na stres. V roce 1999 pak začal samostatně podnikající v oboru mitochondriální a bioregulační medicíny, vlastní Poradna pro mitochondriální a bio-regulační medicínu v Kar.lových Varech. Za dosažení klinicky relevantních výzkumných výsledků v oblasti mitochondriální medicíny získal cenu IMMA-Prize 2000 (International Mitochondrial Medicine Association).

Kontakt: www.drkucera.eu