Měření kondice těla

„Stačí dát lidem klíč – oni už si své vlastní zámky dokážou odemknout“. Robert R.McCammon

„Myslím, že člověk nakonec musí vzít svůj život do náruče“. Arthur Miller

Schreiber K.O.S

MĚŘENÍ KONDICE TĚLA a možnosti využití této metody pro Vás: Je vyšetření stavu všech orgánů – celkem všech 33 změřených systémů v obsáhlých reportech roztříděných po jednotlivých logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a srozumitelnými komentáři i pro laiky.

Vyšetření trvá 30 minut – zjištění stavu. 60 minut – zjištění stavu a rozbor příčin. 120 minut – zjištění stavu, rozbor příčin i léčení. Probíhá v Jeseníku lázních. Případné dotazy ohledně Vašeho zdraví či regenerace Vám také ráda zodpovím každý všední den v době poradny od 11.00 do 12.00. PhDr. Anna Perutková, mobil: + 420 731 128 094.

JAKÁ JE VAŠE KONDICE?

Dnes jistě nikdo nepochybuje o významu životosprávy pro udržení  zdraví ani pro jeho obnovení ve stavu nemoci nebo při rekonvalescenci. Pojem životospráva se ve výsledku týká komplexně celé kondice našeho organismu a jejím výsledkem je proudící energie a zářivé zdraví. Především jde o rozložení pracovních i odpočinkových aktivit, sladění aktivity tělesné a psychické, čerpání stavebních a energetických látek ze stravy.

Jde o celkovou harmonii našeho vnitřního a vnějšího prostředí.

Péče o energii je nejlepší investice, jakou pro sebe můžeme v životě udělat!

 KDYŽ CÍTÍME SMYSL NAŠEHO BYTÍ……máme motivaci starat se dobře o vše s čím přicházíme do kontaktu a tedy i o sebe samého!

RNDr. Mária Boškovičová

Odborný garant „KONDIČNÍ ORGÁNOVÝ SKENER“

V současné době používám všechny metody uvedené v portálu UZDRAVENÍ, které jsou zaměřeny na zvědomování klientů, jak mysl a duše ovlivňuje lidský potenciál na všech úrovních. V oblasti fyzického zdraví, v osobním životě i v práci… Pracuji individuálně i formou seminářů. Moje životní cesta a zkušenosti: Ve své práci hodně čerpám z vlastních experimentů a výzkumů na sobě. Mé původní zaměření je exp. fyzik (PF UPJŠ – Košice, st. obor fyzika pevných látek od roku 1974-1979, následná práce na fakultě a v roce 1981 – získaní doktorátu na PF UPJŠ Košice). Postupné osvojení sedmi dětí od roku 1984 – několik z nich s handicapem. Potřeba rozšířit své znalosti v oblasti pedagogiky studium PF Ústí nad Labem – učitelství v roce 1989-1990, PF UK Praha – rozšíření ped. způsob. v oborech etopedie, surdopedie, psychopedie 1990 – 1993, Práce s dětmi s handicapem ve školství do roku 2007. Byli jsme rodina, se kterou naše společnost nepočítala. Pocity vzteku, bezmoci, existencionální problémy… Celé období jsem pracovala a měla příjem, přetěžování úředním šimlem měly za následek mé extrémní zhoršení zdravotního stavu. V roce 2008 jsem dokonce odešla do invalidního důchodu, což mi zachránilo život. Kvalita mého zdraví i života se začala měnit až v roce 2011, když jsem potkala PhDr. Perutkovou /Životní smysl, záměr, Priessnitzovy metody. Pod jejím vedením a za její podpory jsem se naučila rozumět sobě i jiným. Díky ní jsem poznala a účastnila se seminářů s dalšími vynikajícími učiteli – všem tímto nesmírně děkuji! KARDiVAR/ Michael Kučera, CK / Otakar Morávek. Body trojího účinku/Jana Daňková, Konstelace Harmonyum/ Iva Pousková, Esence/Horst Günter Tiessler – Prasadam, Terapie traumatu/Radim Ress, Enneagram/ Gabriela von Witzleben, Franz Ruppert / Trauma, … V roce 2013 jsem měla možnost být nejenom účastníkem na školení Dr. Woltemade Hartmana, který je akreditován Danie Beaulie, Ph.D a Académie Impact v Québec, Kanada, provádět školení v oblasti očních pohybů integrace (EMI) na mezinárodní úrovni, ale současně být i jeho modelem pro tuto práci. Od roku 2011 mám za sebou velmi intenzivní výzkumnou práci v této oblasti na sobě i mých blízkých, kteří měli zájem na sobě pracovat. Hodně se věnuji informacím o výzkumu mozku a myšlení a porovnávám to s mými zkušenostmi. V roce 2014 jsem byla požádána, abych s těmito zkušenostmi a výzkumy podělila i s ostatními. Kondiční orgánový skener K.O.S. je mou srdeční záležitostí, kdy mohu vše uplatnit a předávat.

MĚŘENÍ KONDICE TĚLA

Zjištění aktuálního stavu všech  orgánů i systémů těla. Podrobné vyhodnocení v komplexní zprávě. Vhodné pro prevenci i léčení zdravotních problémů.

K.O.S.

MĚŘENÍ KONDICE TĚLA – vyšetření stavu všech orgánů i stavu v jaké je organismus kondici. Celkem všech 33 změřených systémů organismu s vysvětlením a srozumitelnými komentáři i pro laiky. (V případě zájmu Vám zašlu ukázku vyšetřeného stavu pro posouzení). Zjištění aktuálního stavu všech orgánů i systémů těla. Podrobné vyhodnocení v komplexní zprávě – ukazuje již naléhavé stavy organismu, včetně doporučení a opatření k léčbě. Vhodné pro prevenci i péči o své zdraví i léčení již vzniklých zdravotních problémů.

Použitím nejmodernější elektroniky snímáme slabé magnetické pole, které vytváří lidský organismus, měření provádí analýzu až na úroveň vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk. Vlastní trvá 1 minutu! Již za takto krátký čas získáte komplexní přehled o vaší tělesné kondici a všech již oslabených systémech! Přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu. Zabrání vzniku obtíží a přiblíží se celkové harmonii organismu.

Výstupem sledování zpracovaným pomocí software je stav zdraví či nerovnováhy 33 systémů těla. Obsáhlých velmi podrobných reportů roztříděných po jednotlivých logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a komentáři, které je možno sledovat na obrazovce počítače, případně vytisknout.

Výstup slouží pro usnadnění o co přednostně pečovat – ucelené komplexní hodnocení o stavu organismu, které znázorňuje vážnější abnormality organismu, které již vyžadují naši pozornost a na které je nutno zaměřit léčbu i každodenní preventivní opatření.

– = normálSchreiber obr 1

+ = mírná abnormalita

++ = střední abnormalita

+++ = vážná abnormalita.

 

Zde vám nabízíme ukázku některých výstupů:

Imunitní systém

Stopové prvky

Minerální hustota kostí

V případě, že Vás měření zaujme je možnost se objednat na vyšetření.

Dále si můžete toto zařízení zakoupit pro sledování kondice své rodiny. Dle mého názoru způsobí revoluci v přístupu ke zdraví. Usuzuji podle reakce svých klientů. Tyto informace jsou také velmi důležité pro každého, kdo pracuje s lidským tělem a kdo vnímá nový trend vývoje, kdy lidé již mají zájem sledovat svůj zdravotní stav a měnit své návyky a přístupy, pokud vidí přímé efekty péče o sebe..Dále je možnost využít i terapeuticky pro klienty.

Cena zařízení 12 400 Kč. – po uvedení slevového kódu sleva 500 Kč z ceny zařízení.

V Jeseníku  i  v jiných městech probíhají pravidelně prezentace i školení.

Sledujte aktuálně v našich akcích.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K.O.S.

Jednoduché vysvětlení fungování přístroje K.O.S by bylo možné pomocí přirovnání k poslechu rozhlasového přijímače. V prostředí okolo nás je možno zachytit mnoho frekvencí různých vln, ale chcete-li poslouchat konkrétní program, musíte přesně naladit frekvenci té Vámi žádané stanice. Pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat co naladěná stanice právě vysílá jestli zábavný program, koncert, dramatickou rozhlasovou hru anebo reportáž ze sportu.

Na podobném principu přijímání konkrétních frekvencí elekromagnetického pole je založeno i fungování Kondičního orgánového skeneru, snad jen s tím rozdílem že ten je konstruován ne tak, aby přijímal jen program jedné konkrétní stanice, ale aby postupně přeladil celé pásmo a zjistil, co jednotlivé tkáně, orgány a dokonce i jednotlivé buňky „vysílají za program“, aby následně vyhodnotil, kde je běžný zábavný program a kde se třeba naopak schyluje k dramatu, ve kterém půjde o zdraví.

Občas lidé nevěří, že je přístroj vůbec schopen přijímat tak slabé vlnění a dokonce z různých tkání a orgánů lidského těla. Vždyť je tak malý a je vybaven jen jednoduchým čidlem, které zkoumaná osoba drží v ruce. Zde je pro vysvětlení opět možné použít analogii s rozhlasovým přijímačem. Je to totiž podobné jako, kdyby někdo chtěl tvrdit, že není možné slyšet program přenášený rádiovými vlnami vysílačů z různých směrů mnohdy vzdálených desítky kilometrů. No vidíte a je to možné! Rozhlasový přijímač je přitom tak malý, že se schová do mobilu, či sluchátka do uší a nepotřebuje k tomu žádnou velikou anténu. A tomu už se dneska nikdo nepodiví. Proč se tedy divit tomu, že každému stavu orgánů a buněk těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření, které můžeme přijímat a pomocí počítačového programu mu porozumět. Aktuální stav těla tak můžeme poznat právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření. Jeho změny signalizují změny na úrovni makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu. Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním zdravím či stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je sice velmi malé, ale je měřitelné. Kondiční a orgánový skener je přístrojem, který to dokáže!

EAV

Cena je 28 000 Kč. Klasika v medicíně. Testování i léčba možná!

Kalibrace přímo od výrobce. Vhodný i pro rodinné využití i pro pracovní rozšíření nabídky činnosti!

Přístroj je syntézou pojetí západní a východní medicíny – využívá moderní techniky západní medicíny k měření hodnot na tradičních i nově objevených akupunkturních drahách dr. Volla.

Akupunktura a orgánová diagnostika jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky, bez které má daleko nižší účinnost. Bohužel je subjektivní a trvá velmi dlouho, než ji žáci zvládnou. Západní svět ji nahradil objektivní metodou EAV (elektroakupunktura podle Dr. Volla). Akupunktura se ale provádí i u zvířat]

Spojením s testováním homeopatik, orgánových preparátů i nosod skýtá možnost cílené a přesné diagnostiky s následnou volbou zcela individuální terapie.

Celostní medicína léčí vždy celého člověka se všemi jeho vztahy i skutečností, že každý člověk je individualita sama o sobě. Lékař volí postup, který je pro daného člověka nejvhodnější.

Na základě měření jednotlivých akupunkturních bodů na prstech rukou a nohou a vyhodnocením naměřených hodnot lze provést velmi přesnou a hlavně nebolestivou diagnostiku a zhodnocení zdravotního stavu pacienta.

Do každého bodu se promítá nějaký orgán nebo jeho část a při změně jeho funkce z jakéhokoliv důvodu dojde ke změně naměřené hodnoty v tomto bodě. Tím se dá přesně zjistit místo poruchy ještě před případným propuknutím onemocnění – měříme energii v orgánu, která o několik let předchází patologickou změnu na orgánu, která je zjistitelná diagnostickými i prostředky klasické moderní medicíny – laboratorní hodnoty, ultrazvuk, CT, magnetická rezonance, RTG. To znamená, že pokud již jsou patrné změny při těchto vyšetřeních, je porucha orgánu dlouhodobá a závažná – tedy z pohledu EAV.

Metodou EAV lze také měřit vhodnost léků – ať klasických, alopatických či homeopatických, popřípadě jejich kombinaci, vhodnost hormonální antikoncepce, kosmetiky atd.

Schematické znázornění měření EAV. Kroužek označuje indiferentní elektrodu, šipka aktivní elektrodu. Vlastní signál je časově proměnný průběh elektrického proudu obvodem při přitisknutí a při oddálení aktivní elektrody.

KARDiVAR

Stav regenerace organismu a všech jeho systémů. Vhodný zejména pro toho, kdo potřebuje sledovat svůj životní styl s ohledem na stav svého srdce, pulsu či pracovního vytížení!

POMĚR: SYMPATIKUS/PARASYMPATIKUS = ZDRAVÍ PRO KAŽDÉHO!

POMĚR: PRÁCE/ODPOČINEK = ROVNOVÁHA KAŽDÝ DEN!

Cena je nyní 55 000 Kč. Původní cena zařízení je 78 000 Kč.

Lékařské zařízení vhodné jednak pro lékaře, ale také pro rodinné využití. Každá nemoc vzniká z nerovnováhy a dlouhodobého přetěžování. Kdo má zájem předcházet této nerovnováze je toto zařízení bezkonkurenční pro prevenci. Pracuje na principu EKG, které kromě informace o stavu srdce a srdečního rytmu sleduje také poměr stavu, zda náš organismus dostatečně regeneruje (PARASYMPATIKUS odpočinek) a zároveň také ukazuje, zda není příliš přetěžován aktivitou (SYMPATIKUS) napětí organismu. V případě osobní potřeby můžeme takto sledovat rovnováhu, zda dostatečně pečujeme o své zdraví i pravidelně sledovat výsledky své každodenní péče a životního stylu. Přetěžování organismu můžeme takto včas zabránit a změnit svůj životní styl. Popřípadě zvolit méně stresující životní okolnosti i míru svého pracovního nasazení. Pravidelné sledování emoční zátěže a stresu má v dnešní uspěchané době velký smysl pro každého z nás! Tato rovnováha či nerovnováha je ukazatelem našeho stavu fyzické kondice, určuje index stresu, index aktivity regulačních systémů (rozpětí od zdravého organismu až po stav selhávajícího organismu), stav srdce, výkonnost plic, výkonnost kardiovaskulárního systému (vazomotoriky), napětí a průchodnost cév, srdeční tlak, kapilární prokrvení), výkonnost hormonálního systému (hypotalamus, hypofýza, nadledvinky), celkovou výkonnost organismu. Zda je naše vláda nad našim příběhem v našich rukou i osobním rozhodnutím v souladu s naším životním záměrem i smyslem života.

KARDiVAR nabízí nejpřesnější a nejvčasnější určení diagnózy dle variability srdečního rytmu ve velmi krátkém čase – vyšetření trvá pouze 5 minut. Metoda vychází ze světových standardů. Vypovídá o zdravotním stavu a všech dalších rizicích, které nás ohrožují nejen z hlediska současného, ale i z hlediska dlouhodobého – tzv. genetických predispozic – co nám hrozí v budoucnosti. Znalost těchto adaptačních mechanismů organismu je velmi důležitá pro každého. Především v oblastech, ve kterých jsou lidé vystaveni nadměrnému stresu a velké fyzické zátěži. KARDiVAR JE CERTIFIKOVÁN MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ.  Cena zařízení je 55 000 Kč.  Na KARDiVAR lze také připojit další přídavné zařízení HeartVUE screening k určení konkrétní nemoci srdce v % vyjádření.

BIOREZONANZ

BIOREZONANZ 3000 profi verze – zcela nový nepoužívaný. Důvod nabídky – v mém věku 61 let odchod do důchodu a také nedostatečná znalost a rychlost ovládání práce na počítači. Vhodné pro aktivního hodně zdatného uživatele počítače, který si může vytvářet a hrát si i s vlastními databázemi. Komplexní diagnostika. Zcela nové zařízení. Zakoupeno v Německu za 234 000 Kč.

BIOREZONANCE – 3000 je koncept kombinace klasické i alternativní medicíny. Je doplňkem klasického lékařského vyšetření. Je jedinečným ucelením pro celostně orientované lékaře a terapeuty a takoví ji také žádají.

  1. Základní diagnostika, zaměření na jeden zdravotní problém klienta, přístroj snímá frekvence orgánů, které jsou v přímém spojení s aktuálním zdravotním problémem
  2. Komplexní diagnostika, zaměření na více zdravotních problémů, analýza všech orgánů a soustav v těle, možnost nastavit přímou terapii zaměřenou na konkrétní problém, harmonizace aury a pročištění a naplnění čaker, možnost odhalit emoční pozadí zdravotních problémů

Zařízení Biorezonanz-3000 v rozšířené profi – verzi

Ukládání informací na chip kartu a jiné libovolné nosiče

BIOREZONANZ  – 3000 profi verze obsahuje následující databáze:

* digitální lékárnu s více jak 3000 vkladů z oblasti přírodního léčitelství (Homeopatie, Esencí květů, Schuslerových solí apod.)

* ICD – 10 s více jak 75 000 vkladů a cca 700 000 poznávacích vzorců

* Nastavení frekvencí od 0 do 10 000 000 Hz – přesnost: 3 desetinná místa

Diagnostika zdravotního stavu klienta na základě měření frekvencí zdravých/nezdravých buněk těle.

I samotné používání přístroje Biorezonanz 3000 může vést k nápravě zdravotního problému.

Návaznost na léčbu přírodními prostředky. Je možné provádět tyto diagnostiky:

  1. Základní diagnostika, zaměření na jeden zdravotní problém klienta, přístroj snímá frekvence orgánů, které jsou v přímém spojení s aktuálním zdravotním problémem
  2. Komplexní diagnostika, zaměření na více zdravotních problémů, analýza všech orgánů a soustav v těle, možnost nastavit přímou terapii zaměřenou na konkrétní problém, harmonizace aury a pročištění a naplnění čaker, možnost odhalit emoční pozadí zdravotních problémů

Zařízení Biorezonanz – 3000: Nyní v rozšířené profi verzi i pro lékaře

Ukládání informací na chip kartu a jiné libovolné nosiče

* VOLBY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ

* Test podle katalogu nemocí (70000 nemocí)

* Afirmace

* Čakry

* Bachovy esence

* Homeopatie

* Byliny

* Emoce

* Kineziologie

* Kameny

* Potravinové doplňky

* digitální lékárnu s více jak 3000 vkladů z oblasti přírodního léčitelství (Homeopatie, Esencí květů, Schuslerových solí apod.)

* ICD – 10 s více jak 75 000 vkladů a cca 700 000 poznávacích vzorců

* Nastavení frekvencí od 0 do 10 000 000 Hz – přesnost: 3 desetinná místa

* Meridiánový test

* 5 elementů

* Test čaker

* Orgánový test – orgány duté, orgány plné

SYSTÉMY

* Nervový

* Endokrinní

* Krevní oběh srdce

* Dýchací

* Imunitní

* Trávicí

* Rozmnožovací

* Vylučovací

* Psychika

* DR. HuldaClark – Mikroorganismy jejich invertování a odstranění

* Rifeův rezonátor – Mikroorganismy podle alergie,zátěže a vliv na jednotlivé systémy v organismu

* REZONANČNÍ TEST ZÁTĚŽÍ

* Konzervanty

* Alergie

* Elektrosmog

* Geopatogenní zóny

* Mikrobiologie

* Paraziti

* Psychika

* Životní prostředí

* Zubní materiály

Testování probíhá plně automaticky!

Nahrazuje časově náročné testovací metody!

Nová metoda byla vyvinuta experty na psychobiofyziku a obsahuje oba běžné elementy, které svého času vytvořil Dr. Franz Morell ve své základní metodě:

* korigování patologických kmitání

* dodávání chybějícího kmitání barevného světla

Testování probíhá:

* přes Mind – Matter – Interface s vícestupňovým bílým šumem

K dispozici jsou dvě testovací metody:

* Lineární metoda porovnáváním poznávacích vzorců onemocnění s pacientovými vlastními rezonančními vzorci (reprodukovatelné)

* Nelineární metoda pomocí stochastické selekce (není reprodukovatelné)

Balancování probíhá:

* Invertováním patologických informačních vzorců

* Alternativně pomocí nosičů – informací

* Stejně jako dodávání chybějících barevných informací podle metody Georgie de la Warra

Celá jednotka obsahuje: MM – Interface, CD s popisem.. Stačí běžný počítač.

Informace: PhDr. Anna Perutková, mobil: 420 731 128 094. Více: www.bioresonanz-3000.de