Konstelace – JESENÍK

VŠichni jsou srdečně zváni a vítáni 9. 11. 2019

Vede: MUDr. Iva Pousková
Začínáme v 7:45 cvičením Shakti Naam Yoga + meditace
Začátek konstelací 10:30, předpokládaný konec 17:30. Kontaktní informace Centrum duševní a tělesné harmonie (ordinace) Dukelská 456 (budova bývalé polikliniky, 1. vchod blíže ke Kauflandu) Jeseník 790 01 Česká republika +420 584 459 980+420 734 261 591centrumharmonie@seznam.cz

Informace u PhDr. Anna Perutková, mobil: +420 731 128 094, www.uzdraveni.eu

Systemické a rodinné KONSTELACE

Jsou sebepoznávací prožitkovou metodou, s jejichž pomocí nalezne klient řešení svého problému.

Zakladatelem této metody je Bert Hellinger , německý psychoterapeut, na jehož práci mělo největší vliv mimo jiné jeho děství a dále pak 30ti-leté působení kazatele. Jeho terapeutická práce vychází z integrace mnoha rozmanitých prvků. Základem jeho práce je “uvidění” toho, co skutečně je, čímž dochází k přijetí a osvobození se od podvědomých vlivů.

Tato metoda odhaluje v našich „systémech“ vlivy skrytých sil (podvědomých vlivů), pracujících v nás, bohužel i v náš neprospěch. Umožňuje, aby byl směr působení těchto sil obrácen opět v náš prospěch a aby se mohla v celém systému znovu vytvořit rovnováha.

Co se skrývá pod pojmem „systém“? Například rodina současná či původní, partnerský vztah, pracovní vztahy, pracovní záležitosti či firma, dále třeba jednotlivé orgány těla, nemoci, závislosti…. Se všemi těmito „systémy“ je možné pracovat.

Neexistuje žádný poradce nebo terapeut, který by na otázky klienta mohl odpovědět lépe, než je klient sám. Dobré rady či nařízení nemají sílu k tomu, aby změnili chod věcí.

„Život člověka je pouhou studijní lekcí. Zda obstojíme a pochopíme či nikoliv, je jen a jen na každém z nás. Smyslem a cílem lidského života je poučit se a získat poznání, abychom zvýšili své sebeuvědomění. Abychom se naučili lásce“ Iva Pousková