Knihovna

Doporučené knihy

Etikoterapie srdce – Ruediger Dahlke

Při diagnóze onemocnění srdce se za projevy choroby skrývají ještě další poselství, týkající se našeho života. Ústředním tématem této knihy je konkrétně interpretovat obraz choroby a nalézt v něm úkol, který se máme naučit. Z rozboru onemocnění se vyvíjí psychologie "zlomeného srdce". Témata jako rytmus, životní síla a životní vypětí, otevřenost a láska mají úzký vztah k síle srdce, srdečnosti, mají kontakt s tělem i duší.

Deprese jako řeč unavené duše – Ruediger Dahlke

V této knize zkoumá autor psychodynamiku deprese. Tato dynamika probíhá podle velmi jednoduchého vzorce rozporu mezi vlastním očekáváním a subjektivní realitou. Může to být manželství , které spěje k rozvratu , kopec viny nebo ztráta perspektivy v zaměstnání. Kromě těchto individuálních témat se však autor věnuje i kolektivním faktorům: hektice dnešní doby, tlaku inovací, komplexnosti moderního života, rozpadu společenských struktur a individualizaci naší společnosti. Dahlke ukazuje, jak můžeme ze svého stínu vysvobodit své podvědomé představy a jak se můžeme zbavovat starých struktur. Praktická cvičení nám pomohou uvolnit zablokovanou životní energii získat půdu pod nohama a opět začít aktivně utvářet svůj život.

Čím onemocněl svět? – Ruediger Dahlke

Dosud nikdy nedospěl svět tak daleko, aby se ocitl v přímém ohrožení sám život na naší planetě. Potýkáme se s problém, jako je přelidnění, vyčerpání přírodních zdrojů a změna klimatu. autor se zevrubně zabývá současností z mnoha úhlů a rozebírá řadu mýtů, které ovlivňují náš přístup k druhým lidem a přírodě. Nezůstává však pouze u analýzy: ukazuje alternativy, díky nimž můžeme uspět při hledání takových východisek do budoucna, která by měla smysl. Záleží jen na nás, zda odevzdaně přijmeme dnešní svět s tolika nebezpečnými jevy, nebo začneme na sobě pracovat a fatální následky se tak pokusíme odvrátit.

Prevence traumatu u dětí Maggie Klineová, Peter A. Levine

Průvodce k obnovení důvěry, vitality a odolnosti Je zarážející, kolik dětí je úzkostlivých, depresivních, hyperaktivních a odtažitých – a je jich stále víc! Milióny dětí byly šikanovány, zažily násilí nebo zneužití. Mnoho dalších dětí bylo traumatizováno v důsledku „obyčejnějších“ událostí, jako jsou děsivé lékařské zákroky, nehody, ztráta či rozvod. Kniha Prevence traumatu u dětí pomáhá rodičům, kteří chtějí pomoct svým ustaraným a utrápeným dětem. Nabízí jednoduché, avšak velmi mocné nástroje, které děti chrání před nebezpečím a pomáhají jim, jak se znovu navrátit k rovnováze poté, co zažily strach a pocit přehlcení. Děti nemusejí být pasivní kořistí predátorů či nevinnými obětmi životních událostí. Maggie Klineová má dlouholeté zkušenosti jako učitelka, terapeutka v oblasti rodiny a práce s dětmi, psycholožka ve škole i jako rodič. Je hlavním členem týmu profesionálního výcviku Dr. Levina.
Peter A. Levine, Ph.D. Intenzivně se věnuje tématům stresu a psychologie. Vyvinul metodu somatické prožívání (R), přírodní přístup k léčení traumatu, a vyučuje ji po celém světě. Dr. Levine pomáhal organizaci NASA jako konzultant v oblasti stresu a v současné době dělá tuto práci pro organizaci The Meadows, hlavní rezidenční centrum pro léčení závislosti. Je autorem několika bestselerů, které se zabývají tématy stresu a traumatu.

Probouzení tygra – léčení traumatu Peter A. Levine

Kniha Probouzení tygra nabízí nový, optimistický pohled na trauma. Pohlíží na lidské zvíře jako na jedinečnou bytost obdařenou instinktiv¬ní schopností léčit se a myslícím duchem, který dokáže tuto vrozenou schopnost zapřáhnout a využít. Kniha se zabývá velmi zajímavou otázkou – jak to, že zvířata žijící ve volné přírodě, která běžně čelí ohrožení, jsou jen málokdy traumatizována? Porozumíme-li dynamice, která poskytuje divokým zvířatům odolnost vůči traumatickým symptomům, odhalíme tajemství traumatu i u člověka. Autor srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede do světa téměř nepostřehnutelných, ale velmi mocných impulsů, jež řídí naše reakce na zdrcující životní události. Najdeme zde řadu cvičení, která nám pomohou zaměřit se na tělesné vjemy. Budeme-li těmto vjemům věnovat více pozornosti, můžeme trauma léčit. Peter A. Levine, Ph.D. Intenzivně se věnuje tématům stresu a psychologie. Vyvinul metodu somatické prožívání (R), přírodní přístup k léčení traumatu, a vyučuje ji po celém světě. Dr. Levine pomáhal organizaci NASA jako konzultant v oblasti stresu a v současné době dělá tuto práci pro organizaci The Meadows, hlavní rezidenční centrum pro léčení závislosti. Je autorem několika bestselerů, které se zabývají tématy stresu a trauma

Život nemá zpátečku. Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace Wilfried Nelles

“Růst není výsledkem konání, ani na kosmické, ani na individuální úrovni. Je to dění, které následuje svůj vlastní rytmus, své vlastní tempo. Duchovní růst či vývoj nejsou nic jiného, než roz-víjení se samotného vědomí a vědomé existence, při němž vědomí uskutečňuje samo sebe, „přichází samo k sobě“, nikoli tedy pohyb, jenž by vycházel z nás a odvíjel se od našich přání a tužeb, ale pohyb samotného vědomí. Roz-víjí se samo a my jsme součástí tohoto rozvoje. Co nám tedy schází (pokud nám něco schází), není více růstu nebo rychlejší či vyšší růst; co nám schází, není lepší vědomí; co nám schází, je přijetí toho, co je, skutečnosti, jež nás obklopuje a jež v nás působí.” “Konstelační práce sloužící k vnitřnímu růstu má prostor i pro vzpurnost a Ne. Zároveň se tím vyjádřuje důraz na přednost budoucnosti před minulostí. Tu si Hellinger sice uvědomoval, ale pouze v tom smyslu, že novému systému, například rodině, přiznává přednost před starým. To je však pouze jedna část, protože i tam, kde (ještě) neexistuje nový systém, působí budoucnost do přítomnosti. Svůj život směřujeme podle toho, co na nás čeká a co nám přichází vstříc, a ne podle toho, odkud pocházíme. Pokud tento pohyb plně následujeme, nezastavíme se u Ne, nýbrž přejdeme k přijetí toho, co přichází. A tak zůstaneme ve spojení s Celkem.”
 
Jak se dostat do kontaktu a do souladu s tím, kdo jsme? Jak ovlivňuje vědomí naší doby náš vlastní pohled na svět? Co svazuje, formuje a proměňuje naše osobní vědomí? Jak se navzájem ovlivňují proces kolektivního a osobního růstu?Těmito otázkami se Wilfried Nelles ve své nové knize zabývá. Srozumitelným a názorným jazykem načrtává mapu vědomí a jeho vývoje, která slouží nejen jako dobrá orientace, ale zároveň osobně zasahuje. Na pozadí této mapy pak ukazuje, jakou roli v procesu duchovního rozvoje vědomí hraje terapie v obecném smyslu, a zvláště pak rodinné konstelace. Vypracovává při tom novou teorii a praxi rodinných konstelací sloužících duchovnímu růstu. Ohlasy ke knize: „Dovoluji si vyjádřit hluboký dík za tuto velkolepou knihu, která mi svou krystalickou jasností dala více impulzů k růstu než předcházejících deset knih (včetně pana E. Tolleho) dohromady …“ Roswitha Schalk, Mnichov, umělkyně „Aktuální knihu od Wilfrieda Nellese lze označit za velmi vydařený počin. S velkou slovní obratností a lehkostí jsou v ní propojeny a dále rozvedeny filozofické myšlenky, psychologické poznatky a praktické zkušenosti z dlouholeté profesní praxe, aniž by to působilo poučně nebo povýšeně…“ Hartmut Rast, Frankfurt „Nevzpomínám si, kdy mi naposledy přišla nějaká kniha tak zajímavá, jako Vaše nejnovější …“ Ulrike Rodzinski, Švýcarsko „Kniha nabízí orientaci pro život, která je zakořeněna v přirozeném a zakusitelném lidství a neztrácí se ve vymyšlených idejích… Se svým modelem růstu přivádí Nelles práci s rodinnými konstelacemi do nové dimenze, čímž se tato práce stává úplnější, širší a bližší praxi.“ Günter Schricker, Erding, psychoterapeut a terapeut rodinných konstelací „Pan Nelles zvládl své „domácí úkoly“ a výborně psát umí tak jako tak… Je velmi inspirativní, jak je u něj individuální vývoj člověka protkán s kolektivní evolucí života… Tajný tip pro každého, kdo se zajímá o praktické pochopení širších souvislostí.“

Obejmi svůj život. Jak vnitřně dospět – Proces životní integrace, Wilfried Nelles

„Proces životní integrace“ napomáhá toto své Bytí – veškeré události, lidi a místa, které náš život provázely – zcela přijmout a odevzdat se jeho rozvíjení. „V tomto smyslu je třeba „obejmout svůj život“ – přijmout jej a vzít do náruče tak, jak byl a je. Což platí jak pro to vnější tak pro to vnitřní. Paradoxně to ale také znamená odevzdat se do náruče života. Tím, že se vzdám soudů o tom, co bylo dobré nebo špatné, se totiž odevzdávám životu tak, jak je. Ten se pak může uskutečnit a my sami se můžeme stát skutečnými.“ Wilfried Nelles rozvinul ve více krocích nový druh konstelační práce, který nazývá Proces životní integrace. Pozornost se zde nezaměřuje na vztahy k rodině (na tzv. systemický aspekt), ale na náš vlastní život a rozpoznání jeho vnitřních souvislostí.Jeho osobně přivedl Proces životní integrace k tomu, že spolu se svým synem Maltem založil Nelles-Institut (www.nellesinstitut.de) a je aktivní po celém světě.

Enneagram: Devět tváří duše – Richard Rohr, Andreas Ebert

Poznání eneagramu, jež tato niha přínáší, může změnit váš život. Eneargam, víc než dva tisíce let starý dynamický systém, popisuje devět typů osobnosti, devět charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry. Na sklonku středověku jej dále rozvinuli mudrci súfi, kteří jej nazvali „Boží tváří“. Gurdjieff jej popsal jako perpetum mobile a přirovnal k legendárnímu „kameni mudrců“.

Architektura vnitřního světa člověka – Artho Stefan Wittemann

Kniha Architektura vnitřního světa člověka je skutečným obohacením pro psychologickou praxi. Na pozadí „skrytého řádu“ psýché pochopíme stagnaci a rozporuplnost v terapeutickém procesu. Artho Wittemann velice působivě ukazuje cestu, jak zpřístupnit a vysvětlit řád, jenž je za tím skrytý, a především lásku k pacientovi/klientovi, s tímto řádem hluboce spojenou. Mnoho terapeutů na tuto knihu určitě čekalo, aniž by to věděli, a je velice důležité, aby se co nejvíce uplatnila v terapeutické praxi.

Myšlení srdce a duše světa – James Hillman

Dvě průkopnické eseje známého psychologa Jamese Hillmana (1926-2011) posouvají archetypální psychologii novým směrem: ke světu. Ukazují nám, že k tomu, aby se obnovila imaginativní síla srdce a jeho odvaha, musíme duši světa obsažené ve všech věcech věnovat stejnou pozornost jako duši lidské. Po česky vydaných knihách Duše a sebevražda, Sny a podsvětí a Klíč k duši nám tyto eseje ukazují cestu k opětovnému smíření srdce, duše a světa.

Diamantové srdce I.: Elementy pravé lidské podstaty – A. H. Almaas

Diamantový přístup je duchovní cesta založená na nových vhledech a nadčasové moudrosti. Jejím přínosem jsou novodobé poznatky o psychologickém a duchovním vývoji, jež nebyly dříve dostupné. Proto nám tato nauka umožňuje lepší pochopení základních, nicméně značně složitých duchovních konceptů a zároveň nabízí účinnější způsoby práce zaměřené na duchovní poznání. Hameed Ali (A. H. Almaas) sestavil učení Diamantového přístupu a začal s ním seznamovat skupinky žáků před více než dvaceti lety. Série knih Diamantové srdce jsou přepisy promluv A. H. Almaase určených duchovním skupinám v Coloradu a Kalifornii.

Diamantový přístup: Úvod do učení A. H. Almaase – Davis John

Diamantový přístup je metoda, kterou sestavil a více než dvacet pět let učí Hameed Ali (známý pod literárním pseudonymem A. H. Almaas), jenž je světově uznávanou osobností v oblasti integrace duchovna a psychologie. Tato kniha jako první představuje celé spektrum jeho učení široké veřejnosti. Je to první dílo, které souhrnně pojednává o všech hlavních aspektech Diamantového přístupu. Je to neocenitelný zdroj pro všechny žáky, kteří mají upřímný zájem o otázky vědomí a o psych ologii. A navíc je to zdroj natolik čerstvý a svěží, že si určitě získá mysl a srdce čtenáře.

Léčebný kód – Loyd, Alexander; Johnson, Ben

Metoda léčebných kódů byla Alexi Loydovi doslova vnuknuta při návratu domů ze semináře, a jak sám v úvodu knihy píše, byla to odpověď na dvanáct let trvající hledání léku na těžké deprese jeho manželky. Zrodila se tak zcela unikátní léčebná metoda, kterou může člověk provádět sám a využívat ji k léčení téměř všech fyzických i psychických nemocí a také k odstranění problémů týkající se vztahů a kariéry. Alex Loyd popisuje tuto metodu velmi svěžím a snadno pochopitelným způsobem a její účinnost dokládá výpověďmi lidí, jimž zcela zásadně změnila život. Systém léčebných kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji, nikoli pouhých symptomů. Je to metoda snadná a její základní cvičení trvá pouhých šest minut, ale svědectví mnoha klientů Dr. Loyda jasně dokazují, že i za tak krátkou chvíli se člověk může zbavit stresu vyvolaného destruktivními buněčnými vzpomínkami, jež způsobují vznik různých nemocí a dalších problémů.

Jak čelit rakovině – David Servan Schreiber

Úspěšný titul známého lékaře, neurovědce a psychoterapeuta, který na vlastním životním příběhu a na mnoha příbězích dalších lidí představuje soubor přirozených prostředků (životní styl, fyzické aktivity, stravovací návyky, optimalizace stravy – konkrétní rozbory výživy), které kromě klasických lékařských postupů a také psychoterapie přispívají k boji proti této zákeřné nemoci. Jedná se o to, aby člověk mobilizoval svůj imunitní systém a sám se aktivně podílel na léčení. Jasně, čtivě a s humánním přístupem autor líčí své onemocnění (zhoubný nádor na mozku), terapii, recidivu, léčbu, jak jí procházel sám, a také jak léčbou (i s jeho pomocí) procházeli i jeho pacienti a další lidé. Seznamuje s výsledky výzkumů, léčení i se statistikami a vytváří jakousi „protirakovinnou biologii“.

Uzdravení bez léků a bez lékařů: Jak zvítězit nad stresem, úzkostí a depresí bez farmakoterapie a psychoterapie – David Servan-Schreiber

Stres, deprese a úzkost patří mezi nejrozšířenější neduhy moderní civilizace. Počet lidí trpících psychickými potížemi každoročně narůstá. Věhlasný psychiatr a neurolog David Servan-Schreiber, otec tzv. "medicíny emocí", ve své knize dokládá, že depresi, úzkost a stres lze vyléčit bez psychoterapie a antidepresiv. Jeho "medicína emocí" využívající sedmi základních metod inspirovaných jak tradičním lékařstvím, tak výdobytky moderní vědy, si získala uznání mezi laickou i odbornou veřejností po celém světě.

Anatomie ducha, Sedm úrovní síly a léčení – Caroline Myssová

Kniha pojednává o energetické medicíně, přináší nový pohled na sedm center duchovní a fyzické síly v těle a citlivě spojuje moudrost tří duchovních tradic: symbolickým jazykem hinduistických čaker, křesťanskou svátostí a kabalistického Stromu života popisuje sedm fází, kterými musí každý člověk projít na cestě k vyššímu vědomí a duchovní zralosti.

A přesto říci životu ano – Viktor E. Frankl

Svazek A přesto říci životu ano spojuje dva texty zakladatele logoterapie, psychiatra s českými kořeny Viktora Emanuela Frankla (1905–1997). V díle Psycholog prožívá koncentrační tábor, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů roku 1945, popisuje to, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet. Mnohým z nich tato strašná zkušenost přesto otevřela cestu k porozumění smyslu vlastního života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná velmi působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárnědramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla zůstává v člověku i v značně extrémní situaci prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmíme za žádnou cenu vzdát: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“

Lékařská péče o duši – Viktor E. Frankl

Kniha je kultovním dílem tzv. logoterapie - léčbou smyslem. Moderní psychoteraupetická metoda je v publikaci vyložena nejsystematičtěji a nejinstruktivněji v obecném i specifickém plánu.

Vůle ke smyslu – Viktor E. Frankl

Vybrané přednášky o logoterapii. "Člověk je tvor hledající smysl, logos, a poskytnout člověku pomoc v jeho hledání je jeden z úkolů psychoterapie - je to právě úkol logoterapie."

Trauma a rodinné konstelace, Duševní štěpení a jejich léčba – Franz Ruppert

Autor popisuje a na řadě kazuistik dokumentuje vznik, průběh a následky psychického traumatu. Popisuje různé typy štěpení já u různých typů traumat a možné následky tohoto procesu v prožívání vztahů. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti práce s metodou rodinných (systemických) konstelací poskytuje velmi fundovaný popis postupu práce s traumaty pomocí konstelací, včetně vhledu do zákonitostí tohoto procesu. Knihu ocení odborníci z oblasti psychologie, psychoterapie, psychiatrie a dalších pomáhajících profesí. Z knihy mohou mít užitek i čtenáři, kteří sami trpí duševním onemocněním. Publikace osloví i čtenáře se zájmem o rodinné (systemické) konstelace. Prof. Dr. F. Ruppert je psycholog a psychoterapeut, působí na Katolické vysoké škole v Mnichově a v soukromé praxi. Od roku 1994 pracuje metodou rodinných konstelací. Specializuje se na psychoterapeutickou práci s těžkými psychickými onemocněními jako jsou deprese, úzkosti, hraniční poruchy osobnosti, psychózy.

Symbióza a autonomie, Traumata z narušeného systému rodinných vazeb – Franz Ruppert

Autor se zamýšlí nad tím, proč je často tak obtížné přivést k odpoutání od rodičů právě ty děti, které z jejich strany zažily jednoznačná poškození. Proč jsou právě ty děti, které byly ze strany svých rodičů nejvíce zanedbávané či zneužívané, nejméně schopné se od nich vnitřně distancovat? Odpovědí na uvedené otázky je skutečnost, že symbiotický proces mezi matkou a dítětem se pro ně stal traumatem - symbiotickým traumatem. V jeho důsledku dochází u dítěte k psychickému štěpení. Dítě je nuceno obracet svou pozornost k druhým lidem, na nichž se pak stává závislé. Knihu ocení psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, pracovníci pomáhajících profesí i čtenáři se zájmem o psychoterapii a teorii rodinných konstelací.

Životní krize jako vývojová šance – Rüdiger Dahlke

Kniha provádí čtenáře lidským životem s krizemi, kterým musí čelit každý z nás: dospívání, stáří, duchovní krize a nakonec smrt. Najdete zde popsaná různá životní stadia s jejich typickými ťežkostmi, psychickými i zdravotnímy problémy a východiska z nich. S pomocí autora se naučíte rozumět životním krizím a využít je pro svůj osobní růst.

Nemoc jako symbol – Ruediger Dahlke

Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč jste v nějaký konkrétní okamžik onemocněli nějakým určitým onemocněním – např. ztratili jste hlas před důležitým pohovorem, který vám mohl pomoci získat nové pracovní místo? Myslíte si, že se jedná v těchto případech o náhodu?

Zdraví jako cesta – Ruediger Dahlke

V této knize se dostává ke slovu „moudrost našeho těla“, které bohužel často klademe do cesty překážky. Cílem je tyto překážky rozpoznat, odstranit a dodat si dostatek odvahy, abychom dokázali svůj život nasměrovat k opravdovému zdraví…

Nemoc jako cesta – Rüdiger Dahlke a Thorwald Dethlefsen

Originální pohled na tělesná onemocnění – infekce, bolesti hlavy, úrazy, srdeční a žaludeční potíže, nádory a AIDS – z pera dvou odborníků na fenomén nemoci, Ruedigera Dahlkeho, lékaře, přírodního léčitele a psychoterapeuta, a Thorwalda Dethlefsena, diplomovaného psychologa a psychoterapeuta. Nemoc je podle nich obecným stavem, projevem života ve stresu a nepohodě, a všechny choroby jsou jen hmotná vyjádření poselství z duchovní sféry, která nám naznačují, co bychom v životě rozhodně měli změnit. Pokud tvrdohlavě trváme na nezdravých vzorcích uvažování a chování, tělo nám to dá nekompromisně najevo. Podle autorů často postačí změna postoje k tomu, aby člověk pocítil znatelnou úlevu i na fyzické úrovni. Doplněno podrobným přehledem symptomů a jejich interpretací.

Nemoc jako řeč duše – Rüdiger Dahlke

Autor ukazuje na klinických obrazech nemoci, jaký signál nám každá nemoc poskytuje k tomu, abychom změnili svůj způsob života a svou psychiku. Popisuje neurologické obrazy nemocí, jako jsou roztroušená skleroza, epilepsie, Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, poruchy štítné žlázy, problémy s páteří a kloubní problémy, pásový opar, potíže s prostatou, vypadávání vlasů a bradavice.

Zbavte se toxinů v těle – Rüdiger Dahlke

Kompetentní a praktické kompendium pro uvědomělé čtenáře, kteří chtějí své tělo přirozenou cestou zbavit toxinů.

Tělo jako zrcadlo duše – Rüdiger Dahlke

Dr. Ruediger Dahlke (1951), proslulý lékař a terapeut v oblasti přírodního léčitelství, ukazuje nový pohled na tělo a zevnějšek, který člověku pomůže odkrýt a pochopit jeho životní úlohy, které se skrývají za zdánlivě povrchními fenomény.

Jak poznat boha – Deepak Chopra

Kniha je jedním z řady pokusů vědy proniknout k tajemství božího stvoření, pomocí kvantové fyziky. Autor však projevuje fundovanost též v oboru filosofie a hlubinné psychoanalýzy, pomocí nichž se snaží proniknout co nejhlouběji k lidské duši.

Nespoutaná energie – Deepak Chopra

Lékař Deepak Chopra představuje ve své knize ověřený recept, jak proniknout k nedostupnému energetickému potenciálu High 5 v mysli každého člověka, jak oživit energii a vitalitu nutnou k životu.

Články, přednášky

 • Zdraví a Nordic Walking

  19.11. 2012

  „Zdraví nespočívá v receptu, spočívá v součtu toho, jak prožíváme den, co pro své zdraví děláme“ Vincenc Priessnitz

 • Rooibos – nečajový červený zázrak plný vitamínů

  13.11. 2012

  Mezi nepřeberným množstvím čajových specialit se můžete stále častěji setkat s tajuplným názvem rooibos. Nutno však podotknout, že rooibos není čajem jako takovým. Jedná se o nečajový nápoj se spoustu pozitivních účinků na lidské zdraví. Nevěříte? Tento aromatický nápoj je doslova nabitý vitamíny a stopovými prvky.

 • Psychoterapie

  23.01. 2012

  Prof.PhDr.Stanislav Kratochvíl,CSc.,definuje pojem psychoterapie jako léčebné působení na nemoc,poruchu nebo anomálii psychologickými prostředky. K těm řadí především slovo,dále pohyb včetně mimiky a pantomimiky,hudbu,výtvarné vyjadřování a další,případně jejich kombinaci. Formou se psychoterapie dělí na individuální,skupinovou a komunitní. Psychoterapie má interdisciplinární rozsah – kromě medicíny,kde se uplatňuje především v psychiatrii,ale i v jiných oborech včetně stomatologie,má své působení ve školství (např. Pedagogicko-psychologické poradny),sociální problematice (Poradny pro manželství a mezilidské vztahy),penitenciálrní a postpenitenciární péči i jinde. 

 • Akupresura

  23.01. 2012

  Akupresura je starobylá čínská metoda, která je využívána na dálném východě cca před 3000 lety. Akupunktura se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity a poruch motorických funkcí.

 • Životní energie – základ skutečného zdraví

  21.01. 2012

  Zdá se, že dnes téměř každý máme nějakou zdravotní potíž. Když už se nejedná o vážnou nemoc jako je rakovina, nádory nebo srdeční onemocnění, může jít o potíže s klouby nebo s pohyblivostí, o neschopnost soustředění nebo o jakoukoliv z tisíců potíží, které nás dnes postihují. Lidské tělo je však nesmírně komplikovaný výtvor umění a biologie - a čím je něco složitější, tím je větší pravděpodobnost porouchání.

 • Metody Vincenze Priessnitze

  06.12. 2011

  Kde byl základ slávy a v  čem spočívaly zásady Priessnitzovy léčby „nového pozoruhodného jevu v oblasti zdravotnictví“? „Zdraví nespočívá v receptu, spočívá v součtu toho, jak prožíváme den.“

 • Potraviny z mikrovlnné trouby

  27.11. 2011

  Potraviny ohřívané v mikrovlnné troubě v plastových nádobách a obalech jsou jako časovaná bomba.

 • Dotek pro zdraví

  08.07. 2011

  Dotek pro zdraví pořádá semináře MUDr. PhDr. M. Krejčíře, terapeuta, který předává poznatky se zárukou vlastní zkušenosti, s laskavostí provádí těžkými situacemi a nebojí se být pravdivý.