KARDiVAR / Regenerace

„Kdo nalezne vnitřní energii a dokáže ji využít k vytvoření pokoje a rovnováhy své mysli, duše i těla, ten dosáhne nejvyššího stavu existence. A tato existence je nejúžasnější energie ve vesmíru“  Michal Kolár

Senior adult healthcareKARDiVAR/REGENERACE HRV a možnosti využití této metody pro Vás: Vyšetření stavu srdce + všech orgánů + emoční zátěže + indexu stresu + křivky energie. Zjistíme stav autokorelace vegetativního autonomního nervového systému (ANS), vyváženost vaší zátěže, aktivity a schopnost regenerace organismu

Vyšetření trvá podle vaší volby 30 minut – zjištění stavu. 60 minut – zjištění stavu a rozbor příčin. 120 minut – zjištění stavu, rozbor příčin i léčení. Probíhá v Jeseníku lázních. Případné dotazy ohledně Vašeho zdraví či regenerace Vám také ráda zodpovím každý všední den v době poradny od 11.00 do 12.00. PhDr. Anna Perutková, mobil: + 420 731 128 094.

Dr. Kučera zmenšené

MUDr. Michael Kučera

Odborný garant „KARDiVAR / Regenerace“

MUDr. Kučera se zabývá novými možnostmi zjištění zdravotního stavu organismu. Jedná se zvláště o zjištění zátěže organismu a funkce vegetativního nervového systému pro zajištění tzv. homeostázy (udržení vnitřního prostředí organismu v normálních hodnotách) a tzv.homeodynamiky (schopnosti reakce a adaptace na zátěž jakéhokoli původu).

Podle Dr. Kučery je Schopnost adaptace organismu důležitou základní podmínkou života a zdraví. Bohužel tato výjimečná vlastnost živých organismů, včetně člověka, je v současné moderní medicíně opomíjena, přestože hraje velmi důležitou roli pro zachování a udržení zdraví. Proto také schopnost adaptace chybí v definici zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dr. Kučera věnuje pozornost možnostem ovlivnění efektivity autonomního nervového systému, obnovení jeho (částečně nebo úplně) snížených nebo zcela ztracených regulačních schopností, jeho výkonnosti, což může významně zlepšit zdravotní stav při různých chronických nemocech, jako jsou onemocnění kardiovaskulární, diabetu 2.typu, degenerativních procesů kloubů a páteře, Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby, šedého zákalu, glaukomu apod. – tedy nemoci spojených s procesy stárnutí nebo na procesy stárnutí navazující.

Dr. Kučera se narodil roku 1944 v Plzni a vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze a následně začal pracovat jako internista. Od roku 1994 začal spolupracovat s prof. Dr. R. M. Baevskym (Institut pro bio-medicínské problémy Akademie věd Ruské federace) v oblasti aplikace kosmické medicíny do praxe, zejména v oblasti prevence a posílení adaptačních mechanismů na stres. V roce 1999 pak začal samostatně podnikající v oboru mitochondriální a bioregulační medicíny, vlastní Poradna pro mitochondriální a bio-regulační medicínu v Kar.lových Varech. Za dosažení klinicky relevantních výzkumných výsledků v oblasti mitochondriální medicíny získal cenu IMMA-Prize 2000 (International Mitochondrial Medicine Association).

Kontakt: www.drkucera.eu

 

Autonomní nervový systém se skládá z dvou větví, které z emočního mozku inervují všechny tělesné orgány a systémy. Mozek a srdce jsou ve velmi dokonalém INFORMAČNÍM SPOJENÍ a reagují okamžitě na naše emoce i na vše v našem životě – životní styl, pracovní nasazení, naše vztahy, úroveň rovnováhy či přetížení našeho organismu……..Tyto aspekty rozhodují o našem zdraví i délce života! Jsou měřitelné na zařízení KARDiVAR. Část zvaná SYMPATIKUS uvolňuje ADRENALIN A NORADRENALIN. Kontroluje reakce při útoku či útěku a jeho činnost zrychluje srdeční rytmus. Druhá část zvaná PARASYMPATIKUS uvolňuje ACETYLCHOLIN, který působí ve stavu uvolnění a klidu.

Jeho aktivita srdeční frekvenci zpomaluje. U savců jsou oba systémy plyn/brzda v dokonalé rovnováze. Touto dokonalou přizpůsobivostí se vyznačuje pouze fyziologie savců. Ke své existenci potřebujeme současně brzdu i plyn, které musí být v dokonalém provozním stavu a stejně silné, aby se v případě potřeby navzájem kompenzovaly a spolupracovaly autonomně – bez kontroly našeho vědomí – proto autonomní nervový řídící systém.

V případě, že náš život provázejí dlouhodobé stresy a převážnou část našeho každodenního života zaujímá jen práce, jelikož si odpočinek tzv. „nemůžeme dovolit“. A nebo ještě hůře protože svoji práci tzv „milujeme“ nastává čas k velmi vážnému zamyšlení. Od narození, kdy je variabilita nejvyšší až k prahu smrti, kdy je nejnižší, se naše variabilita, nebo-li (parasympatikus, regenerační schopnost organismu) snižuje o 3% za rok. Znamená to tedy, že naše fyziologie postupně ztrácí pružnost a odolnost. Stále hůře se adaptujeme na změny ve fyzickém i emočním prostředí. Je to přirozený příznak stárnutí organismu. Genetické predispozice oslabených orgánů se mohou projevit a organismus může onemocnět.

Stejně nám takto atrofuje i svalstvo, pokud nemáme dostatek pohybu a neposilujeme je. Přirovnáním je naší fyziologie k automobilu, který jede na volnoběh, ale které už nedokáže zpomalit jinak než nárazem.

PRO NÁS JE V PŘÍPADĚ, ŽE TENTO SYSTÉM TAKÉ VĚDOMĚ NEPOSILUJEMÉ MOŽNÉ JEDINÉ ZABRZDĚNÍ A TO NEMOC, KTERÁ NÁS DOKÁŽE ZASTAVIT!

Příznaky jsou: úzkost, deprese, bolesti zad, vysoký krevní tlak, cukrovka, metabolický syndrom, infarkt, astma, psychické i zažívací potíže, opakované infekce, nespavost, bolesti hlavy, dnes již i neplodnost u žen a impotence u mužů a mnoho dalších příznaků.

JESTLIŽE VARIABILITA VYMIZÍ S MYSL SE NEDOKÁŽE ZASTAVIT, JE ČAS V ŽIVOTĚ NĚCO ZMĚNIT!

Posilujeme-li činnost parasympatického systému – tedy fyziologické brzdy, dostaneme se brzy do lepší formy a tím celý náš organismus pookřeje a velmi rychle je schopen regenerovat a velmi rychle posílíme všechny systémy a tím i naše zdraví!

Loved dogUvnitř mozku se nachází kmenový mozek a limbické centrum (tzv. emoční mozek), skutečný „mozek v mozku“. Má odlišnou stavbu, jiné buněčné uspořádání, a dokonce i jiné biochemické vlastnosti než neocortex, tedy velmi vyvinutá část mozku, která je centrem řeči a myšlení. Emoční mozek mnohdy vyvíjí činnost nezávisle na neocortexu. Řeč a poznání ho ovlivňují jen v omezené míře – emoci nelze poručit! Kontroluje vše, co řídí psychickou rovnováhu a velkou část fyziologie těla, funkci srdce, krevní tlak, hormony, trávící a dokonce i imunitní systém. Disponuje přirozenými samoléčícími mechanismy -jde o vrozené schopnosti znovu dospět k rovnováze. Metodami, které se zaměřují na tělo.

Emoce pociťujeme v těle a ne v hlavě! Již v roce 1890 napsal Wiliam James, že emoce je především stav těla a až poté vjem mozku. Neříká se snad, že mě „strachy rozbolelo břicho“, „bolí mě srdce“ .

Srdce tedy disponuje svou vlastní poloautonomní neuronovou sítí a kromě toho také produkuje velké množství hormonů. Vytváří si vlastní zásoby adrenalinu, který se uvolňuje, když srdce potřebuje podávat maximální výkon. Tvoří a vylučuje hormon ANF regulující krevní tlak a reguluje uvolňování hormonu oxitocinu. (matka kojící dítě, dva zamilovaní). Všechny tyto hormony působí přímo na mozek. Srdce tak zapojuje celý organismus do změn svého rozsáhlého elektromagnetického pole. Pole sahá do vzdálenosti několika metrů. Ovlivňuje celou fyziologii organismu, mozkem počínaje. Vztah mezi emočním mozkem a „malým“ mozkem srdce představuje klíč ke zdraví. Je to tím, že nejsilnější vztah mezi srdcem a emočním mozkem se vytváří tzv. periferní autonomní nervovou soustavou, tedy částí nervové soustavy, která řídí funkci všech orgánů v těle nezávisle na naší vůli a vědomí.

Srdce je ovlivňováno centrální nervovou soustavou, ale současně vysílá ke spodině lebeční nervová vlákna, která kontrolují činnost mozku. „Malý mozek srdce“ tedy může ovlivňovat emoční mozek nejen hormony, krevním tlakem a magnetickým polem těla, ale i přímými nervovými spojeními. Jestliže srdce nefunguje harmonicky, porucha zasahuje i emoční mozek.

Přímým odrazem komunikace emočního mozku se srdcem je normální variabilita srdečního rytmu. Protože obě větve autonomního nervového systému se neustále udržují v rovnováze, stále zrychlují a stále zpomalují frekvenci srdce. Interval mezi dvěma údery proto není nikdy stejný. Variabilita je sama o sobě zdravý jev a svědčí o dobrém fungování „ brzdy a plynu“ a tím i o zdraví. Když chod neovlivňuje parasympatická brzda projevují se arytmie, prudké zrychlení tzv. tachykardie, která trvá několik minut. Divoké bušení srdce provázející panickou ataku jsou symptomem nenormální situace. Druhým extrémem je, když srdce buší stabilně jako metronom – bez jakékoliv odchylky. To je příznakem velmi vážné situace. U plodu před porodem i u dospělého člověka to signalizuje ohrožení života, dokonce i blízkost smrti.

Proto je pro každého velmi důležité tento stav rovnováhy v životě sledovat! Chronický stres vyvolává depresi a úzkost. Známe i jeho negativní působení i na energii. Zasahuje i sociální vazby a profesionální výkon – projevuje se v podrážděnosti, neschopnosti naslouchat druhým, sníženém soustředění, uzavřenosti, atd….tyto příznaky jsou typické pro přetížení, který se může týkat jednak přepracování a nebo citových problémů, které nám odčerpávají veškerou energii. Nejběžněji reagujeme tak,že zatneme zuby a snažíme se vydržet. Sníme o lepších časech někdy později. Až dostuduji,..až dokončím tuto práci…najdu si jinou práci…najdu si jiného partnera…..

K problému je potřeba přistupovat obráceně. Místo abychom se snažili o dosažení nedosažitelných ideálních vnějších podmínek, začněme kontrolovat své nitro, vlastní fyziologii. Zkrocením fyziologického chaosu a dosažením maximální koherence dospějeme téměř okamžitě ke zklidnění. Pak se automaticky cítíme lépe.. Zlepšíme soustředění, výkonnost i vztahy. Jakmile se naučíme ovládat své vlastní nitro, přestane nám záležet na tom, co se děje ve vnějším světě. Uvést srdce a mozek do klidu a rovnováhy lze pomalými hlubokými nádechy. Soustředit se na 2 pomalé hluboké výdechy. Udělat delší pauzu až přijde chvíle pro nádech. Soustředit se opět na pomalý výdech. Obrátit vědomě pozornost k oblasti hrudníku, k srdci. Pomalu stimulujeme parasympatikus a léčíme se…………měníme se…..

Volný přepis k této metodě z knihy „UZDRAVENÍ BEZ LÉKŮ A BEZ LÉKAŘŮ“ Jak zvítězit nad stresem, úzkostí a depresí bez farmakologie a psychoterapie. Dr. David Servan Schreiber

Podrobnější iformace k přístroji KARDiVAR

Každý člověk má zájem o svůj zdravotní stav. O možnost tento stav ovlivňovat a preventivně předcházet nemocem. Tuto možnost nabízíme nyní pacientům i lékařům v podobě přístroje KARDiVARu.

KARDiVAR nabízí nejpřesnější a nejvčasnější určení diagnózy dle variability srdečního rytmu ve velmi krátkém čase – vyšetření trvá pouze 5 minut. Metoda vychází ze světových standardů.

PŘÍSTROJ JE CERTIFIKOVÁN MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ.

Výzkum v této oblasti probíhá již několik desetiletí. Metoda byla ověřena na velkém množství pacientů. Stále přibývá spokojených pacientů, kterým se významně napomáhá řešit jejich zdravotní problém či stav psychiky. MUDr. Michael Kučera provedl klinickou studii v oblasti mitochondriální medicíny a získal za tuto práci i mezinárodní ocenění již v roce 2000 IMMA – PRICE.

Mitochondriální medicína se stává součástí mediciny v mnoha zemích, především v USA, Evropě zejména Rakousku, Německu, Švýcarsku, Anglii. Tento nový obor – také nazýván -„MEDICÍNA PROTI STÁRNUTÍ“ se celosvětově stává centrem zájmu i oblastí mnoha výzkumů v medicíně. KARDiVAR je důležitou součástí pro svoji rychlou možnost sledovat účinnost zvolené léčby.

 • KARDiVAR ukáže úroveň stresu a jeho vliv na organismus
 • KARDiVAR ukáže stav nervového systému
 • KARDiVAR ukáže stav oběhového systému a srdce
 • KARDiVAR ukáže stav opotřebování buněk organismu
 • KARDiVAR ukáže stav regeneračních schopností organismu
 • KARDiVAR ukáže stav imunity
 • KARDiVAR ukáže úroveň energie (ATP) a její rezervy
 • KARDiVAR ukáže stav hormonálního systému
 • KARDiVAR ukáže stav psychiky
 • KARDiVAR ukáže celkovou výkonnost organismu
 • KARDiVARem měříme odchylky v adaptačně regulačních mechanismech ANS
 • KARDiVARem kvantifikujeme rizika nebezpečná pro rozvoj různých nemocí
 • KARDiVARem objektivizujeme a kvantifikujeme rizika, která jsou jiným způsobem neměřitelná
 • KARDiVARem můžeme včas zasáhnout a snížit již existující rizika
 • KARDiVARem nabízíme klientovi, aby se mohl sám rozhodnout o způsobu léčby
 • KARDiVARem sledujeme účinnost určené léčby

KARDiVAR komplexně vyhodnotí stav autonomního nervového systému ANS (spolupráce sympatiku a parasympatiku), stav fyzické kondice, index stresu, index aktivity regulačního systému (rozpětí od zdravého organismu až po stav selhávajícího organismu), stav srdce, výkonnost plic, výkonnost kardiovaskulárního systému (vazomotorika, napětí a průchodnost cév, srdeční tlak, kapilární prokrvení), výkonnost hormonálního systému (hypotalamus, hypofýza, nadledvinky), celkovou výkonnost organismu (ovlivňuje stres a rovnováha sympatiku a parasympatiku).

Tato metoda je velmi rychlá (měření trvá 5 minut). Vypovídá o zdravotním stavu a všech dalších rizicích, které nás ohrožují nejen z hlediska současného, ale i z hlediska dlouhodobého – tzv. genetických poredispozic – co nám hrozí v budoucnosti. Znalost těchto adaptačních mechanismů organismu je velmi důležitá pro každého. Především v oblastech, ve kterých jsou lidé vystaveni nadměrnému stresu a velké fyzické zátěži. Řídící pracovníci, lékaři, letci, manažeři, sportovci, atd.

KARDiVAR je tedy vhodný pro všechny lékařské specializace.

 

KARDiVAR/ MITOCHONDRIÁLNÍ MEDICÍNA

Metoda analýzy variability srdečního rytmu je metodou ke zjištění stavu autonomního nervového systému, jeho součástí i úrovní kontroly a regulace, rezerv, výkonnosti a efektivity. Toto zjištění odráží stav organismu – jak je organismus řízen, takový je jeho stav. Metoda umožňuje odhalit stavy, kdy ještě není možné diagnostikovat nějakou odchylku od normy ve vnitřním prostředí, protože autonomní systém je schopen ještě udržovat vnitřní prostředí v normě, ale z různým stupněm aktivity, výkonnosti a rezerv. To otevírá nový pohled na prevenci rozvoje civilizačních onemocnění. Jde nejen o snížení vlivu tzv. rizikových faktorů, pohybové aktivity, zkvalitnění výživy a životního stylu apod. Jde také o možnost ovlivnění autonomního nervového sytému, jeho výkonnosti a efektivity cíleným užíváním komplexu potravinových doplňků, schopných optimalizovat tento systém. U již rozvinutých onemocnění je možné dosáhnout zkvalitnění života a snížení výskytu případných vedlejších účinků léků.

Principy mitochondriální medicíny

Mitochondriální medicína doznala v posledních 30 letech velkého rozmachu, zvláště v oblasti optimalizace buněčných funkcí závislých na tvorbě buněčné energie. V posledních letech se problematika soustředila také na další buněčné struktury ovlivňující významně buněčnou funkcionalitu, potažmo funkceschopnost tkání, orgánů a systémů organismu. Jedná se zejména o funkce buněčných membrán a bílkovinných struktur. Více uvedené funkce (tvorba energie a stálost buněčných struktur) podléhají zcela normálně, vlivem stárnutí, poruchám ve smyslu postupného poklesu tvorby energie a porušením struktur bílkovin, což vede k postupnému poklesu výkonnosti orgánů a systémů organismu. V tomto případě se jedná o zcela normální proces. Bohužel, vlivem různých nepříznivých vlivů, jako je stres, chemizace potravinového řetězce, způsob výživy, styl života, znečištění ovzduší, kouření apod., dochází k urychlení těchto procesů stárnutí a tím i k podpoře rozvoje tzv. civilizačních onemocnění, jako jsou nemoci kardiovaskulární, degenerativní nemoci nervového systému (Parkinsonova a Alzheimerova nemoc), nemocí nádorových, degenerativních nemocí kloubů (artrózy) apod.

Nepochybně se na výše uvedených nepříznivých procesech podílí také tzv. autonomní (vegetativní) nervový systém. Tento systém kontroluje celé vnitřní prostředí organismu, tj. zajišťuje tzv. homeostázu – dynamickou rovnováhu vnitřního prostředí organismu. Všeobecně lze říci, že tento systém zabezpečuje zdravé, normální vnitřní prostředí, tedy zdravý organismus. Zároveň je tento systém odpovědný za aktivaci organismu na zátěž (stres) jakéhokoliv druhu – psychoemocionální, sociální, pracovní, fyzický, chemický, mechanický, teplotní, a také nemoc jako faktor stresu. Autonomní nervový systém udržuje v průběhu stárnutí „normální“ vnitřní prostředí se stále se zvyšující aktivitou, potřebnou k udržení zdravého organismu, a tak vyrovnává stále se snižující funkceschopnost orgánů. To ovšem vede k postupné ztrátě plné výkonnosti tohoto systému, spotřebě nutných rezerv a postupné ztrátě plné výkonnosti, což se pak projeví v poruchách vnitřního prostředí (např. ztráta kontroly normalizovat tlak krve vede k jeho trvalému zvýšení). Pokles výkonnosti autonomního nervového systému se tak také podílí na rozvoji výše uvedených onemocnění.

KARDiVAR/ HRV klinika

KARDiVAR je komplex přístrojového zařízení a programů pro vyšetření stavu autonomního nervového systému.

Zařízení KARDiVAR využívá k vyšetření autonomního nervového systému (ANS) metodiku variability srdečního rytmu (VSR), anglicky HRV – heart rate variability. Princip této metody je založen na faktu, že rytmus srdce je pod přímou kontrolou různých center ANS.

Podstatou vyšetření VSR na KARDiVARU je testování změn rytmu srdce pomocí časové a spektrální analýzy. Výsledky jsou prezentovány buď v tabulkové formě (pro další odborné zpracování a možnost porovnání s dalšími měřeními) a také v přehledných grafech, které znázorňují určité vlastnosti ANS.

Výstupy na KARDiVARU poskytují základní informace o stavu ANS (např. vlastní variabilita souvisí s poměrem aktivity sympatické a parasympatické části ANS). Analýza dále poskytuje informace o stresové reakci, o adaptačních schopnostech organismu a další. Na parametrech VSR se projeví nejen akutní stav, ale i dlouhodobé nastavení a poruchy ANS.

Vlastní měření na KARDiVARU je krátkodobé (5minut) a nenáročné (jde o EKG vyšetření s následným programovým zpracováním)

ANS je systém provádějící integraci vstupních informací vnitřního a zevního prostředí, zajišťující základní regulační pochody za účelem udržení homeostázy organismu. ANS ovládá, většinou bez našeho vědomí, funkci všech orgánů a systémů organismu. Jeho poruchy, přetížení, nebo úbytek rezerv zvládat stresové situace mohou vést ke vzniku závažných onemocnění jako jsou: hypertenze, cukrovka II. typu, chronická zánětlivá, hormonální, metabolická a nádorová onemocnění.

Výhodou KARDiVARU, oproti podobným zařízením, je komplexnost, rozsah sledovaných parametrů a zobecnění výsledků. To vše předurčuje jeho široké použití v klinické zdravotnické praxi (kardiologie, neurologie, neonatologie, diabetologie, toxikologie, endokrinologie, pracovní medicína, letecká a kosmická medicína, onkologie aj). Využívá se i v jiných oblastech, jako například sport, rehabilitace, preventivní centra, sledování zatížení organismu u rizikových povolání a další možnosti. Výsledky mohou sloužit k hodnocení rizika některých onemocnění, sledování účinků léčby a prevenci.

Pokud vás KARDiVAR zaujal, zveme vás na semináře, školení i prezentace, které se konají pravidelně v Brně.

Nadstavbovým systémem KARDiVARU je internetový expertní systém, který spolu s výsledky získanými vyšetřením VSR využívá analýzu rizikových faktorů (RF) různých závažných onemocnění a výrazně rozšiřuje možnosti samotného KARDiVARU.

HRV klinika

HRV klinika využívá kromě výsledků VSR rozsáhlých zkušeností autora s analýzou RF nenádorových a nádorových onemocnění. Součástí je exaktní statistický systém umožňující výrazné zpřesnění interpretace výsledků vyšetření ANS. Na základě rozsáhlé databáze údajů testovaných osob je možné analyzovat výsledky VSR s ohledem na pohlaví, věk, hmotnost (BMI), aktuální psychický stav a genetické pozadí vyšetřovaných.

Výstupy HRV kliniky poskytují zobecnění a zpřesnění základních parametrů vyšetření VSR (srozumitelné i laikům). Zhodnotí celkový aktuální stav ANS a jeho některých řídících funkcí, dále se vyjádří k dlouhodobým i aktuálním rizikům vzniku závažných onemocnění, jako jsou hypertenze, diabetes II. typu, metabolický syndrom a dále nádorové choroby. U žen je navíc zhodnoceno riziko onemocnění štítné žlázy a nádorů prsu. V případě již existujících onemocnění hodnotí jejich dopad na stav a funkce ANS. V závěru výstupů jsou uvedena obecná a specifická preventivní opatření a dále doporučení k odborným vyšetřením. 

Praktické využití výstupů HRV kliniky

 • zjištění stresové reakce ANS
 • obecné zhodnocení stavu organismu
 • výběr a sledování rizikových skupin
 • prevence
 • pomocná diagnostická metoda
 • sledování průběhu chorob
 • sledování účinnosti preventivních a léčebných metod
 • hodnocení vlivu zevního prostředí

hrv klinika