Ing. Jana Matoušková, instruktorka NW

Odborný garant metody  „PRIESSNITZ WALKING“

Jana Matoušková absolvovala v roce 2009 základní školení instruktorů nordic walking u Tomáše Tejchmana – master instruktora a školitele nordic walkingu. V roce 2011 absolvovala instruktorský kurz Priessnitz walking u jeho zakladatelky Jany Preislerové v Krkonoších.. V roce 2009 založila Nordic Walking Centrum Morava, jehož cílem je propagace Priessnitz Walkingu jako zdravotní pohybové aktivy – nové metody klimatoterapie, která je úžasným spojením pohybové aktivity – nordic walking, dechových cvičení a parciálního ochlazování končetin dle Priessnitze. Nordic Walking Centru Morava působí především na Vysočině a od roku 2010 také v Praze. V roce 2011 se Nordic Walking Centrum Morava připojilo a podporuje aktivitu Česko se hýbe. Od roku 2011 přednáší a píše články o Priessnitz walkingu do lokálních periodik.

kontakt: www.nordicmorava.cz