Jak si najít dobrého akupunkturistu

13.11. 2012

Akupunkturisté by měli vidět tělo „kvantovými brýlemi“, aby tuto starou metodu léčby pochopili.

Hodně lidí zajímá, jak si najít dobrého akupunkturistu. K zodpovězení této jednoduché otázky je důležité pochopit, co akupunktura vlastně je a jak funguje.

Akupunktura je léčebná terapeutická metoda staré čínské medicíny. Spolu s moderní verzí tradičního čínského lékařství je stará čínská medicína kompletním lékařským systémem předávaným z neznámé prehistorické civilizace. Číňané tradičně věří, že umění čínské medicíny je dar od bohů. Tento lékařský systém uznává anatomii a fyziologii lidského těla stejně jako moderní lékařství, ale kromě toho také mapuje a vysvětluje energetickou síť lidských bytostí. Ačkoliv tuto úroveň lidské existence zatím nedokážeme vidět, v životě se s ní setkáváme často.

Energie, o které čínská medicína mluví, se nazývá čchi (také psáno qi nebo či). Jde o vitální životní energii, díky které tělo funguje fyzicky i duševně. Systému obíhání čchi se říká meridiány, což je síť energetických drah soustředěných v hlavních vnitřních orgánech. Dnešní technologie zatím není schopna tyto meridiány vidět.

Dostatečný, plynulý a směrovaný tok čchi udržuje tělo v normálu. Jakýkoliv fyzický, chemický nebo citový stres čchi ohrožuje a zhoršuje a zablokovává meridiány. Tento stres pak ústí do dysfunkce (špatného fungování) a symptomů, které ovlivňují oblasti našeho těla, náladu a mysl. Zhoršení čchi se může projevit jako chemická, fyzická nebo dokonce strukturální abnormalita, kterou už moderní lékařství objevit dokáže a která se dá léčit.

Na povrchu těla jsou určité body neboli malinká místečka, která jsou spojena s konkrétními meridiány a orgány. Pokud tyto body stimulujeme vpichem a manipulací tenké jehličky, můžeme zablokované meridiány otevřít a nasměrovat a podpořit dostatečný tok čchi. Tím můžeme zredukovat dysfunkci a symptomy, které pacient cítí.

Léčba zabrání symptomům, aby se vyvinuly do vážného onemocnění, avšak ta nejdůležitější část práce se musí udělat předtím, než se jehličky zasunou pod kůži. Jde o diagnózu a zvážení toho, které meridiány jsou zapojeny a jakým způsobem je čchi v nerovnováze. Diagnóza a posouzení čchi rozhodnou, kam se bude vpichovat a jaké techniky budou použity. Tento diagnostický proces vyžaduje klinické znalosti včetně zjišťování tepu a prohlížení jazyka. Obojí jsou v čínské medicíně důležitými nástroji. Aby mohl doktor stanovit diagnózu pacienta správně, musí mít pevnou a obsáhlou znalost energetických systémů a jejich funkcí.

I když symptomy a dysfunkce mohou na akupunkturu reagovat okamžitě, hned po prvním sezení, u chronických onemocnění je k výraznému zlepšení třeba série každodenní léčby. K výraznému zlepšení většiny chronických případů je zapotřebí třiceti sezení. Kromě toho by měl být akupunkturista schopný rozeznat a vyřešit příčiny nerovnováhy čchi, poskytnout nástroje k samoléčbě a pomoci pacientovi s úpravou životního stylu.

Stejně jako u každé jiné profesionální služby jsou důležitá osobní doporučení. Nejlepší jsou ta od přátel a lidí, kterým věříte a kteří měli se službami akupunkturisty pozitivní zkušenost. Pokud nikoho takového ve vašem okolí neznáte, budete muset zkusit si nějakého najít sami. Ale nejdřív mu klaďte otázky, například jak diagnostikuje své pacienty a co by zahrnoval jeho plán léčby. Také se ho můžete zeptat, jaké má zkušenosti s léčením vaší choroby.

Čeho tím docílíte je to, že uvidíte, zda má o svou práci a pacienty zájem a zda je ohledně svých znalostí sebevědomý. Dobrý akupunkturista používá akupunkturu jako nástroj kompletního lékařského systému, ne jen jako jehličku ke stimulaci vaší kůže, svalů a nervů na základě moderního chápání anatomie. Dobrý akupunkturista se v ničem neliší od kteréhokoliv jiného zdravotního profesionála. Měl by mít starostlivé srdce, dobré znalosti, klinické dovednosti a schopnost efektivně komunikovat. Měl by si s pacientem vytvořit terapeutickou spřízněnost.

Navíc by měl být dobrý akupunkturista vědom energetického systému lidské bytosti, tak jak ho popisuje stará čínská medicína. Protože k pozorování tohoto systému neexistuje žádný externí nástroj, akupunkturista by měl mít schopnost ho vidět „kvantovými brýlemi“. Chápání energetické podstaty lidské bytosti je pro léčebný proces kritické. Lidské tělo je otevřený systém, který neustále vyměňuje energii s energií v přírodě a s lidmi kolem. Akupunkturista může svým pacientům poradit, aby si dávali pozor na změnu počasí, chování a mezilidské vztahy.

Protože energie obíhá v meridiánových systémech podle daného řádu a času, akupunkturista by měl pacientům radit, aby v co největší míře žili v souladu s energetickým tokem přírody. To zahrnuje jasné instrukce o tom, kdy vstávat, odpočívat, cvičit, jíst a pročišťovat se. Energie akupunkturisty je při jednání s pacienty i při léčbě rovněž důležitá. Dobrý akupunkturista by si měl vlastní energii zušlechťovat do zdravé úrovně a při léčení zůstat soustředěný.

Autor článku:

Jingduan Yang, M.D.

Dr. Jingduan Yang je certifikovaný psychiatr a lékař tradiční čínské medicíny působící v New Yorku a okolí. Jeho webové stránky jsou taoinstitute.com.