Jak pracovat se stromem

Ke každému významu na stromě, heslu přiřaďte hodnotu, známku od 1 až do 10. Takto vyhodnoťte všechny významy v kořenech, v kmeni i v koruně stromu. Př. Pokud je podle vašeho mínění opravdu dostatek pohybu ve vašem každodenním rytmu přiřaďte hodnotu 8 až 10. Pokud je pohybu jen průměrně přiřaďte 5 až 7. Pokud je pohyb zařazen do vašeho denního režimu málo přiřaďte 1 až 4.

  • Vynikající je hodnota 8 až 10 =  zdraví, opravdová péče o energii, systematičnost, odpovědnost za sebe i za druhé, radost ze života, touha být užitečný. SMYSLUPLNÝ NAPLNĚNÝ ŽIVOT, ZDRAVÍ, SPOKOJENOST.
  • Průměrné 5 až 7 = pouhá životaschopnost, snaha o péči, nesystematičnost, nedostatek vůle, vliv vnějších okolností, kritičnost, stížnosti, nezájem, hledání příčiny vně, stále na počátku, dobré úmysly se sebou i s druhými stále nevycházejí. POCIT NESPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM, ODKLÁDÁNÍ VŠEHO NA POZDĚJI.
  • Podprůměrné 1 až 4 = nemoc na úrovni fyzické i duševní, podcenění péče, nevěnování pozornosti sobě samému ani svému zdraví, trauma, neznalost, neschopnost, chaos, beznaděj, únavový syndrom, zloba, neúspěch. NEZÁJEM, APATIE, OBEZITA, DEPRESE NEMOC, ÚNAVOVÝ SYNDROM

Když všechny hodnoty sečtete a zprůměrujete je výsledek hodnota vašeho STROMU ŽIVOTA. Analogie i v přírodě – jen zdravý silný strom ustojí nepříznivé počasí, bouře, vítr i krupobití… a stále pevně stojí!

V případě potřeby můžete zatelefonovat na telefon 731 128 094 každý den od 8.00 do 9.00. Je možnost se objednat na terapii. Měření emoční zátěže, stresu a fyzické kondice. Budeme pracovat na všech úrovních s metodami UZDRAVENÍ PRO ZDRAVOU MYSL TELO I DUŠI.

Obnovíme přirozené biorytmy což je základnou pro postupné UZDRAVENÍ v přirozených rytmech vaší vlastní energie i vašich možnostech. Zdraví lze navrátit i udržet pouze přírodními metodami, které jsou zároveň i vaším potencionálem na všech úrovních. Výsledky se dostavují opravdu nečekaně rychle a během půl roku dojde k nesmírným změnám i postupnému UZDRAVENÍ ve všech oblastech.

„Nesmíš mít strach ze smrti. Boj se jen žití bez života. Nemusíš žít věčně! Musíš hlavně žít!“ Citát z filmu „Tajemství nesmrtelných“ režie Jay Russell. Velmi doporučuji. Krásný film o smyslu život.

„Přijde den, kdy budete zápasit s velkým pokušením nebo se třást hlubokým zármutkem. Ale skutečná bitva se odehrává právě teď… Teď se rozhoduje o tom, zda v den největšího smutku či pokušení bídně podlehnete nebo slavně zvítězíte! Charakter nelze získat jinak než postupným, dlouhým trvalým procesem“ Philips Books