Doškolovací Kurz Computer Kinesiology – DAŇKOVICE

Doškolovací kurz Computer Kinesiology je určen absolventům školení Computer Kinesiology nebo CBG. Tradiční jarní kurz se koná v termínu 27.3.-29.3.2020 v penzionu Selský dvůr v Daňkovicích.

Bližší informace a přihlášky u PhDr. Anny Perutkové tel: +420 731 128 094

Co je CK Computer kinesiology?

CK Computer Kinesiology je expertní informační počítačový systém pro diagnostiku a návrh ošetření funkčních poruch především pohybového systému.
Kineziologie je nauka o pohybu lidského těla. CK Computer Kinesiology vyhodnocuje výsledky standardních kineziologických testů pomocí speciálního software. CK využívá znalostí z mnoha medicínských oborů, především myoskeletální medicíny, ortopedie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů, klinických zkoušek a spolupráce lékařů a fyzioterapeutů s matematiky a inženýry

Proč používat systém CK – Computer Kinesiology ?

Diagnostické metody používané v běžné medicínské praxi (RTG, CT, ultrazvuk, magnetické rezonance….) zobrazují „poškození“ sledované části těla (zlomeniny, nádory a další změny struktur tkání). Tělo však nemusí být poškozeno, stačí, když je „špatně seřízeno“, a již cítíme potíže. Pro tyto stavy používáme odborný termín „funkční poruchy“. Funkční poruchy můžeme pomocí CK-Computer Kinesiology diagnostikovat, hodnotit a navrhovat efektivní postup jejich ošetření.