…čtyři věty, které mění svět…

14.03. 2011

Miluji Tě

Omlouvám se

Prosím odpusť mi

Děkuji Ti

… za vše, co je kolem Tebe, neseš zodpovědnost … vše kolem jsou myšlenky, které se zhmotnily … pokud je myšlenka „zlá“, svět kolem Tebe je „zlý“ … pokud je láskyplná i svět je takový …

… vyvede-li Tě někdo, něco nebo nějaká situace z míry a donutí Tě k emoci nespokojenosti, máš v tom „prsty“ také Ty … a jestli chceš změnit to, co se Ti tedy nelíbí , ihned začni s odříkáváním v duchu či nahlas této „mantry“ -MILUJI TĚ-OMLOUVÁM SE-PROSÍM,ODPUSŤ MI-DĚKUJI TI- … stále dokola a neustále, dokud v sobě nepocítíš „klid a mír“… toto odříkávání ale nepatří „tam tomu“, ale Tobě, Tvé podstatě, Tvému já, Tvému srdci!!! …

… neboj se čistit i ty „velké“ světové věci … i ty se Tě týkají, pokud Tě vnitřně rozzlobily … nevíš, v kolika prožitých životech jsi tyto záležitosti svým postojem, činem či jen smýšlením zapříčinil … ale zároveň se za to na sebe nezlob, teď je možné vše napravit … neskutečně jednoduše a účinně … stačí SOBĚ odpustit, omluvit se, poděkovat si a mít se rád …

… tak snadné to je …

… dnes již není nutné žít ve strachu, zlobě, nenávisti a závisti, utrpení, chudobě či samotě …

… můžeme sebe, a tím pádem i ostatní a svět kolem, jednoduše očistit od tohoto všeho, co nás trápí, bere sílu i náladu …

… za svůj život si můžeš jen Ty sám … můžeš si ho tedy změnit zase jen Ty

… jsi-li v situaci, která by mohla vytvořit hádku, nespokojenost, zlobu, odříkávej si  -MILUJI TĚ-OMLOUVÁM SE-PROSÍM,ODPUSŤ MI-DĚKUJI TI- … nevytvoří se u Tebe „zlobivý šedivý mráček“, který by k sobě a i k Tobě přitahoval víc a víc situací, kterými by se zvětšoval až do černoty …

soustřeď se na svou laskavost a na své dávání … čím více budeš ulpívat na vnějším, tím více budeš upadat do sítě Matrixu … důležité je to, co jde z Tebe ven, protože to, co k Tobě přichází, je ozvěnou toho, co vychází … můžeš učinit jakoukoliv změnu tím, že změníš způsob vlastního myšlení-záření …

… láska je ve skutečnosti postoj, je to postoj Tvého vědomí k realitě, která Tě obklopuje … je charakteristický optimismem, svojí hlubokou přirozeností v to, čemu říkáme správnost běhu věcí … vše co se děje, děje se s přísnou spravedlností a zcela přesným zacílením do potřeb našeho života … jakákoliv míra posuzování a odsuzování Tě odvede od přirozenosti dění a událostí ve Tvém žití … nastala-li jakákoliv událost v Tvém životě, pak tato událost má své opodstatnění a tudíž je hodna přijetí skrze laskavou míru vlastní pokory a uvědomění si své vnitřní síly … tedy čím silnější je uvědomění si své vlastní vnitřní síly, tím přirozenější a snadnější je přijímání běhu věcí, které jsou součástí Tvého života …

… míra strachu je určena mírou vlastního sebepřijetí … čím hlubší je sebepřijetí, tím silnější je vnitřní síla a podstata sebe sama a tím menší je strach … strach je projevem odtrženosti či odcizení se od sebe sama, od svého vlastního zdroje … soustřeď se na svou víru, na své tužby, na své cíle, na své chtění a těmto kvalitám bytostně věř, ony se zrealizují …

… lidská mysl je síla, která určuje charakter reality, který Tě obklopuje … na co myslíš, to si přivoláváš do svého života, proto MYSLI NA TO, CO CHCEŠ, NE NA TO, CO NE-CHCEŠ – mozek nezná význam slovíčka „NE–“ … štěstí Tvého života tedy záleží na druhu Tvých myšlenek …

… chceš žít v lásce, klidu a míru … “čisti a čisti a čisti“ …