BÍLÁ ESENCE – Stabilita, důvěra, jasnost, osobní vůle – SLOVENSKO

Navrácení základní důvěry v sebe sama, pocit stability a jasnosti ve všem, co dělám.

BLÍŽŠÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKY A VYSVĚTLENÍ: PhDr. Anna Perutková mobil: 731128094

Termín: 17. 2. 2016 10:00 – 21. 2. 2016 17:00

Místo: Penzión Harmónia

Kapacita: 20

Cena: 235 €/ 6400 Kč

Na semináři pracujeme s tématy, které přináší do našeho života důvěru, stabilitu, prožitek přítomnosti a otevírají přístup k naší jasnosti. Jsou to kvality nám vlastní a přirozené, přesto k nim v životě nemáme vždy přístup.

Pokud si kladete otázky týkající se těchto kvalit, ale nenacházíte odpovědi, je důležité podívat se na to, s jakým tématem jsou spojeny. Důvěra má co do činění s naším otcem, protože on je první, který nám ukazuje svět. Možná on sám ho vnímal jako nebezpečný, možná tam nebyl, když ho bylo potřeba, a je i mnoho dalších možná. Důvěra nám dává „uvolněnou jistotu“, pokud jsme v přirozeném kontaktu s naším bytím, je uzemněná, nápaditá a oddaná. V učení Diamond Logos reprezentuje tyto kvality bílá esence bytí.

Další kvalitou, které se na tomto semináři věnujeme, je kvalitu osobní vůle. Je to touha a rozhodnutí žít svůj vlastní život podle sebe. Společně s tím pak přichází kvalita skutečného uvolnění a hluboké relaxace. V učení Diamond Logos reprezentuje tyto kvality stříbrná esence bytí.

Co mi přinese účast na kurzu?

Začnu důvěřovat sám sobě, druhým i tomu, co nás převyšuje, duchovním zákonům. Získám větší pocit jistoty, jasnosti, stability a dostatek zdravé vůle k tomu, co životě dělám. Kurz otevře cestu k narovnání a uzdravení vztahu s tátou, k pochopení jeho role.

Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?

Nedůvěra v sebe sama, pocit nedostatečné sebehodnoty, nízké sebevědomí, podezírání a přílišná kontrola druhých, pocit nestability, nejasnost, nejistota, přílišné pochybování, narušené vztahy s tátou.

Jak s tím na semináři budeme pracovat?

Meditace – vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.