K.O.S., EAV – sledování kondice

Pro každodenní sledování Vaší kondice i vliv každodenních situací na Vaše systémy a orgány. Detailní vyšetření vhodné i pro profesionální využití pro maséry, kosmetičky, kadeřnice, výživové poradce atd.

K.O.S.

MĚŘENÍ KONDICE TĚLA – Vlastní trvá 1 minutu! Vyšetření stavu všech orgánů i stavu v jaké je organismus kondici. Celkem všech 33 změřených systémů organismu s vysvětlením a srozumitelnými komentáři i pro laiky. (V případě zájmu Vám zašlu ukázku vyšetřeného stavu pro posouzení). Zjištění aktuálního stavu všech orgánů i systémů těla. Podrobné vyhodnocení v komplexní zprávě – ukazuje již naléhavé stavy organismu, včetně doporučení a opatření k léčbě. Vhodné pro prevenci i péči o své zdraví i léčení již vzniklých zdravotních problémů.

Použitím nejmodernější elektroniky snímáme slabé magnetické pole, které vytváří lidský organismus, měření provádí analýzu až na úroveň vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk. Již za takto krátký čas získáte komplexní přehled o vaší tělesné kondici a všech již oslabených systémech! Přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu. Zabrání vzniku obtíží a přiblíží se celkové harmonii organismu.

Výstupem sledování zpracovaným pomocí software je stav zdraví či nerovnováhy 33 systémů těla. Obsáhlých velmi podrobných reportů roztříděných po jednotlivých logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a komentáři, které je možno sledovat na obrazovce počítače, případně vytisknout.

Výstup slouží pro usnadnění o co přednostně pečovat – ucelené komplexní hodnocení o stavu organismu, které znázorňuje vážnější abnormality organismu, které již vyžadují naši pozornost a na které je nutno zaměřit léčbu i každodenní preventivní opatření.

–  = normál

+  = mírná abnormalita

++  = střední abnormalita

+++  = vážná abnormalita.

Pokud máte zájem o koupi zařízení můžete navíc získat slevu 500 Kč!

2 denní školení probíhají v Praze a v Krnově v pravidelných intervalech.

V případě zájmu o proškolení je možné se objednat na měření, které bude podrobnější.

 

EAV

Cena je 28 000 Kč. Klasika v medicíně. Testování i léčba možná!

Kalibrace přímo od výrobce. Vhodný i pro rodinné využití i pro pracovní rozšíření nabídky činnosti!

Přístroj je syntézou pojetí západní a východní medicíny – využívá moderní techniky západní medicíny k měření hodnot na tradičních i nově objevených akupunkturních drahách dr. Volla.

Akupunktura a orgánová diagnostika jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky, bez které má daleko nižší účinnost. Bohužel je subjektivní a trvá velmi dlouho, než ji žáci zvládnou. Západní svět ji nahradil objektivní metodou EAV (elektroakupunktura podle Dr. Volla). Akupunktura se ale provádí i u zvířat]

Spojením s testováním homeopatik, orgánových preparátů i nosod skýtá možnost cílené a přesné diagnostiky s následnou volbou zcela individuální terapie.

Celostní medicína léčí vždy celého člověka se všemi jeho vztahy i skutečností, že každý člověk je individualita sama o sobě. Lékař volí postup, který je pro daného člověka nejvhodnější.

Na základě měření jednotlivých akupunkturních bodů na prstech rukou a nohou a vyhodnocením naměřených hodnot lze provést velmi přesnou a hlavně nebolestivou diagnostiku a zhodnocení zdravotního stavu pacienta.

Do každého bodu se promítá nějaký orgán nebo jeho část a při změně jeho funkce z jakéhokoliv důvodu dojde ke změně naměřené hodnoty v tomto bodě. Tím se dá přesně zjistit místo poruchy ještě před případným propuknutím onemocnění – měříme energii v orgánu, která o několik let předchází patologickou změnu na orgánu, která je zjistitelná diagnostickými i prostředky klasické moderní medicíny – laboratorní hodnoty, ultrazvuk, CT, magnetická rezonance, RTG. To znamená, že pokud již jsou patrné změny při těchto vyšetřeních, je porucha orgánu dlouhodobá a závažná – tedy z pohledu EAV.

Metodou EAV lze také měřit vhodnost léků – ať klasických, alopatických či homeopatických, popřípadě jejich kombinaci, vhodnost hormonální antikoncepce, kosmetiky atd.

Schematické znázornění měření EAV. Kroužek označuje indiferentní elektrodu, šipka aktivní elektrodu. Vlastní signál je časově proměnný průběh elektrického proudu obvodem při přitisknutí a při oddálení aktivní elektrody.

Bližší informace: PhDr. Anna perutková, mobil: +420 731 128 094

Více: www.uzdraveni.eu/mereni-kondice-tela